Україна представить своє історично-культурне надбання в США

Мета проекту: сприяння діалогу культур народів різних країн, ознайомлення із надбанням національної культури громадян Америки та пропаганда України у світі.

До України з метою формування експозицій завітали представники музеїв США: Музей Біблійного мистецтва (Museum of Biblical Art, New York), Музей російських ікон (Museum of Russian Icons, Clinton, Mass), Музей мистецтва ім. Джосліна (Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska), Хьюстонський природознавчий музей (Houston Natural Science Museum).

Україна - одна з найбільших європейських держав, яка має багатовікову культурну спадщину. Джерела української культури сягають глибокої давнини - часів трипільців, скіфів, сарматів, праслов'ян.

Музей національного культурного надбання "ПлаТар" представить виставку українських старожитностей "Україна: від Трипілля до Київської Русі" - раритети періоду Трипільської культури, таємничої цивілізації, яка розвинулась на території України задовго до держави шумерів та Вавілону і стояла біля витоків всієї індоєвропейської спільноти.

На нещодавній виставці старожитностей Трипільської цивілізації в Ватикані Джованні Морелло, президент фундації культурної спадщини і мистецької діяльності католицької церкви заявив, що ця виставка - величезна несподіванка для нас бо, здавалося, що на території Європи вже все всім зрозуміло і ніяких нових археологічних відкриттів не може бути.

Але трипільська цивілізація дає змогу всім європейцям зрозуміти, що коріння Європи сягають не Месопотамії, а серця Європи, і це збагачує нашу спільну культуру.

В експозицію увійдуть також старожитності з України, які відносяться до періоду кіммерійців, скіфів, сарматів, Візантії та Київської Русі.

Мета виставки - продемонструвати громадськості США, що малознайома з Україною, її давню історію та розвиток давньої культури, яка мала значний вплив на розвиток світової цивілізації.

Християнська традиція української культури бере свій початок з тих часів, коли на землях скіфів проповідував св. апостол Андрій та з мистецтва Київської Русі.

Поєднання християнських і народних традицій, їх збереження та розвиток обумовили життєздатність української культури.

Завдяки цьому нація протягом століть зберігає мову, звичаї, духовно-мистецьку цілісність. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник представить американській громадськості серію виставок ікон.

Це твори іконопису ХVІ-ХІХ століть зі своєї колекції - це частина багатої мистецької спадщини українського народу, одне з найвищих досягнень національної культури. Вони ілюструють еволюцію національного сакрального мистецтва від поствізантійського часу до періоду розквіту українського іконопису доби бароко.

В експозиції будуть представлені ікони написані не тільки професійними майстрами, а й народними іконописцями. Це дозволить продемонструвати усе розмаїття українського іконопису, показати його достатньо повно і багатогранно.

Переважна більшість пам'яток - це храмові ікони з іконостасів різних церков, а також царські врата. Крім них, будуть представлені невеликі за розміром хатні ікони - образи Христа, Богородиці, дванадесятих свят, найпопулярніших вибраних святих, а також списки з чудотворних ікон України.

В експозиції особливе місце займуть пам'ятки, пов'язані з історією найдавнішого монастиря України - Києво-Печерською лаврою, святинею православного світу.

Також буде задіяне церковне начиння (хрести, потири, дарохранильниці, лампади тощо), літургійні тканини та книги в дорогоцінних оправах. Це збагатить уявлення про православні обряди та традиції, а також надасть змогу найповніше репрезентувати збережену національну культурну спадщину.

Загальна кількість експонатів - близько 100. Серед них творів іконопису - 80 (3 ікони ХVІ ст., до 15 ікон ХVІІ ст., 30-40 ікон ХVІІІ ст., 20-25 ікон ХІХ ст.). В залежності від розмірів приміщення, експозиційного обладнання кількість предметів може змінюватися.

Пропоновані пам'ятки експонувалися на міжнародних виставках поза межами України - в Італії, Угорщині, Німеччині, Фінляндії, Іспанії, Білорусі, Росії. Окремі твори експонуватимуться вперше.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Реклама:

Головне сьогодні