Виставка Лади Наконечної "Облаштування середовища для попередження зайвих хвилювань"

Кожна категорія глядачів висуває до мистецтва свої, певного роду, вимоги. Проте більшість відвідувачів виставок жадає, у першу чергу, естетичної насолоди та творів, не завантажених зайвими проблемами та тревогами.

Критична позиція Лади Наконечної направлена як проти художника, схильного потакати глядацьким симпатіям та забувати про соціальні зобов'язання, так и проти невимогливого "споживача мистецтва". Художниця підкреслює безперспективність таких відносин автора та глядача.

У процесі творення художник оперує смислами, ідеями, предметами - нинішніми та минулими - вирваними із загального потоку реальностей. Кожна комбінація таких об'єктів несе своє значення. Певні фрагменти цієї реальності для автора важливі, роль інших свідомо ним применшується. Так народжуються нові композиції - чи то наповнені змістом, чи то легковажні, викликані до життя меркантильними інтересами.

Вибір одних "частин" оточуючого світу, що милують зір, та ігнорування інших визначають характер бачення світу. Лада Наконечна фіксує існування роздвоєння в людському сприйнятті оточуючої дійсності.

Що попадає у поле зору художника, а що залишається "за кадром"? У чому причина ігнорування "незручних" моментів життя, соціальних проблем, неестетичних ситуацій? Чому вони, як правило, не стають об'єктами зображення? - над цим міркує художниця. Можливо, наша свідомість працює вибірково, уникає незручних тем?

Проте подібний тип мислення призводить до втрати відчуття реальності. Коли "негатив" життя не помічається, тоді рецепція світу базується на цінностях уявних. Існує й інший тип сприйняття, коли уявне приймається за дійсне. Прихильники першого живуть в несвідомо придуманій казці, інші - в реальності, але казковій.

Художниця в своєму проекті "Облаштування середовища для попередження зайвих хвилювань" режисирує сприйняття глядача. Вона фіксує наявність роздвоєного бачення, не приховує "тильного" боку нашого життя. Притримуючись певної логіки побудови простору експозиції, вона створює "відбитки" існуючого - такого, яким воно є; розмірковує - що є реалізм сьогодні та як мистецтво впливає на людську свідомість.

Аналітичний метод художниці заснований на розділенні видимого світу на фрагменти. Наступна стадія формування образу заснована на синтезі, що передбачає узагальнення та можливу втрату деталей. Проте позиція автора - уникнути будь-яких візуальних втрат та зберегти багатоскладовість та взаємозв'язок частин оточуючого світу в його цілісності.

галерея Kyiv.FineArt, вул.Дарвіна, 5

Режим роботы галереї з 13.00 до 19.00; вихідний: понеділок, неділя

Додаткова інформація за телефоном: 8 044 490 58 58

http://www.kyivfineartgallery.org/

Реклама:

Головне сьогодні