Виставка Андрія Блудова "Ботаніфікація"

"Ботаніфікація" Андрія Блудова - це випадок реакції мистецтва на сьогодення, тобто засіб побачити світ як естетичний вимір - певним чином, це втеча від реальності.

Експериментуючи з простором, перетворюючи його та перевертаючи світ навпаки, він порушує звичайний порядок світобудови, комунікацій, взаєморозуміння, руйнує домовленість називати щось так чи інакше.

Андрій Блудов не тільки відчуває конфлікт сучасної цивілізації з оточуючим світом, але й пропонує нам власну, природну стратегію його вирішення - це суцільна, поширена на всі сфери існування "Ботаніфікація".

Візуально це відображено у синтетичному середовищі просторової композиції, в якому межа між мистецтвом та дійсністю розмивається. Живий простір, світ рослинності автор синтезує з неживим - розміщує у "білому кубі" галереї.

Андрій Блудов лабіринтом дерев та абстрактним живописом прокладає шлях до центру інсталяції, а там, у центрі, лишає сам на сам у замкненому просторі зі своїми страхами та переживаннями, чим залучає глядача у певну гру суб'єктивного сприйняття.

У центрі лабіринту, потрапляючи у світ перевернутої реальності, максимально насиченої кольором та світлом, людина змушена відчути хиткість штучно побудованого світу та його чорно-білого розуміння, коли біле це тільки біле, а чорне - чорне; в цих означеннях відчувається опора, але і вона виявляється ілюзорною, як і сад-оазис, створений художником.

В цьому проекті автор виступає апологетом утопічного, створюючи модель свого власного світу, кращого за існуючий. Це конструювання простору, в якому відсутність реального місця з реальними точками відліку втішає та створює тло для нових комунікацій.

Галерея "Лавра" знаходиться за адресою: вул. Iвана Мазепи, 17.

Реклама:

Головне сьогодні