Презентація книжки Вахтанґа Кебуладзе "Феноменологія досвіду"

Книгарня "Є" та видавництво "Дух і Літера" запрошують на презентацію книжки Вахтанґа Кебуладзе "Феноменологія досвіду".

Вахтанґ Кебуладзе: "Феноменологія – це вчення про досвід в найширшому сенсі. Точніше навіть не вчення про досвід, а прояснювальне досвідчування досвіду. Феноменологія – це не шкільна дисципліна, яку можна вивчити, студіюючи тексти визнаних авторитетів школи, а специфічна інтелектуальна практика, описана в цих текстах. Але збагнути втаємничений сенс цієї практики можна лише, самостійно відтворюючи ці тексти, запозичуючи з них релевантні елементи для власного дослідження, комбінуючи їх, виявляючи непомітні зв’язки, що утворюють із них щось ціле".

Монографію присвячено дослідженню внутрішньої тенденції трансцендентальної феноменології, яка полягає в її перетворенні з філософії свідомості на філософію досвіду. Феноменологію представлено як трансцендентальний емпіризм, що є антиметафізичним проектом, який поєднує певні елементи новоєвропейського емпіризму й класичного трансценденталізму, долаючи вади й обмеженості цих філософських доктрин. В дослідженні розглянуто такі характеристики досвіду свідомості, як інтенційність, темпоральність, інтерсуб’єктивність і тілесність, що вони з погляду трансцендентальної феноменології виявляються умовами можливості досвіду взагалі; проаналізовано допредикативний рівень досвіду, пасивну синтезу та мову як конститутивний елемент досвіду.

Місце:
Книгарня "Є" на "Золотих воротах"

Лектори:
Бистрицький Євген,Сігов Костянтин,Менжулін Вадим,Лой Анатолій,Пролеєв Сергій,Богачов Андрій,Кебуладзе Вахтанґ

Вартість:
Безкоштовно

Реклама:

Головне сьогодні