Лекція: "Володимир Вернадський. Вчення про ноосферу"

Культурна асоціація "Новий Акрополь" запрошує на цикл лекцій "Жива планета Земля". Третя лекція циклу на тему "Володимир Вернадський. Вчення про ноосферу" відбудеться 24 квітня.

Володимир Вернадський — визначна постать світової науки першої половини ХХ ст. Завдяки йому були створені та розвинені нові на той час напрями науки: мінералогія, геохімія, біогеохімія. Заснував декілька інститутів та Академію наук України. Він одним із перших вказав на важливість комплексного дослідження живої та неживої природи. Вчений усвідомлював значний вплив життя, живої природи, рослинного та тваринного світу, біосфери на геологічний розвиток Землі. Втім, поза академічним світом Володимир Вернадський найбільш відомий своїм вченням про ноосферу. Сьогодні факт впливу людства на природу, екологію Землі не викликає сумнівів в освічених людей. Здається, що людство виокремило себе з природи та протиставило їй себе своєю діяльністю. Попри це, наша думка нічого не змінила — ми не перестали бути частиною природи. За Вернадським, людина не може існувати поза біосферою, але вчений розуміє: унікальність людини в тому, що її діяльність, яка скеровується насамперед розумом, має величезний вплив не тільки на біосферу, але й на планету в цілому. Таким чином, ноосфера — це наступний етап розвитку біосфери Землі, який відбувається за рахунок розумової діяльності людини. Ноосфера — це сфера розуму. Зараз вчення Вернадського про ноосферу переусвідомлюється по-новому. Можна стверджувати, що ідея ноосфери безпосередньо або опосередковано вплинула на більшість течій "зеленого" руху кінця ХХ — початку ХХІ століть. І хоча може здатись, що наразі ситуація в екології та соціумі погіршується з року в рік, вчення Вернадського є оптимістичним — воно вказує на неминучість подолання усіх криз та гармонійного поєднання Людства та Природи.

Лекції проводяться в рамках фотовиставки "Алюзії натури" Миколи Сиротенка.

Внесок учасника: 25 грн., пільговий (студ. та пенс.) – 15 грн.

Місце:
Культурний центр "Новий Акрополь"

ВІДЕО ДНЯ

Лектори:
Без лектора

Вартість:
25 грн.

Реклама:

Головне сьогодні