Презентація останніх томів з нової серії "Літопису УПА"

Книгарня "Є" запрошує на презентацію16-20 томів з нової серії "Літопису УПА". Зустріч відбудеться 19 березня.

Видавництво "Літопис УПА" заснували в 1973 році колишні вояки УПА, які в результаті Великого рейду 1947-49 рр. опинилися в Західній Європі, а опісля в Північній Америці. Перша серія – Основна – налічує 50 томів та базується на дoкументах, що їх рейдуючі частини і спецкур’єри переправили з України на Захід. Друга, Нова серія (започаткована в 1995 р.), нараховує 21 том, інші перебувають на різних стадіях підготовки. Вона охоплює документи з архівів (ЦДАГОУ, ЦДАВОУ, СБУ, обласних Західної України). Третя серія Бібліотека (заснована у 2000 р.) видає дослідження та спогади. Для ширшого загалу та пополяризації визвольної боротьби започатковано четверту серію "Події і Люди", в якій опубліковано 23 книги. Загалом у видавництві вийшло 106 книг.

До 16-го тому "Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944—1954 рр." включено 281 діловий лист, а також низку фрагментів, розсекречених Службою безпеки України в 2009—2011 роках. Уперше в історіографії оприлюднюються невідомі листи Романа Шухевича, Василя Кука, Петра Федуна, Дмитра Клячківського та багатьох інших ключових фігур ОУН і УПА. Упорядники книги: к.і.н. Володимир Ковальчук, к.і.н. Валерій Огороднік.

Назва 17-го тому — "Осип Дяків-Горновий. Документи і матеріали". Книга включає творчу спадщину та листування цього провідного публіциста України 1940-х років, члена Проводу ОУН та керівництва Української Головної Визвольної Ради. Упорядник книги: Володимир Мороз.

18-й том — "Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-східної та Південної України". До збірника увійшли нещодавно розсекречені Службою безпеки України документи та матеріали українського резистансу про діяльність українських повстанців у Великій Україні в 1942—1952 роках. Упорядники книги: к.і.н. Олександр Пагіря, Володимир Іванченко.

В 19-му томі "Підпілля ОУН на Буковині. 1943—1951. Документи і матеріали" опубліковані невідомі раніше інструкції, звітно-інформаційні документи оунівських структур Буковини, документи Служби безпеки а також документи радянських органів державної безпеки, що вели боротьбу з українським визвольним рухом. Упорядник книги: Дмитро Проданик.

20-й том "Воєнна округа УПА "Лисоня". 1943 — 1952. Документи і матеріали» містить документи і матеріали військового штабу та окремих підрозділів військової округи УПА "Лисоня", як також звітно-інформаційні документи структур ОУН, що висвітлюють український визвольний рух на території Тернопільщини. Упорядник книги: Сергій Волянюк.

Учасники: Володимир Ковальчук, Володимир Мороз, Володимир Іванчено та Олександр Пагіря.

Місце:
Книгарня "Є" на "Золотих воротах"

Лектори:
Пагіря Олександр,Ковальчук Володимир,Мороз Володимир,Іванченко Володимир

Вартість:
Безкоштовно

Реклама:

Головне сьогодні