Розмова про Шевченкових "Гайдамаків"

Книгарня "Є" та Інститут критики запрошують на розмову-презентацію першої в історії українського книговидання факсимільної публікації першодруку Шевченкової поеми "Гайдамаки".

Перша в історії українського книговидання факсимільна публікація першодруку Шевченкової поеми "Гайдамаки" у трьох книгах, що її у рамках Ювілейного проєкту на вшанування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка здійснило за підтримки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці видавництво "Критика" спільно з Інститутом критики й Інститутом джерелознавства НТШ-А, містить, окрім власне факсиміле видання 1841 року, також монографію професора Григорія Грабовича (Гарвардський університет) "Шевченкові "Гайдамаки": Поема і критика" та працю Олеся Федорука (Інститут літератури НАН України) "Перше видання Шевченкових "Гайдамаків": Історія книжки".

Факсимільне видання "Гайдамаків" відтворює першодрук із граничною точністю: кількість сторінок, їх розмір, ґатунок паперу і, найважливіше, текст. Розвідка-інтерпретація з пера проф. Грабовича по-новому й у глобальному контексті осмислює як рецепцію твору, так і його форму та зміст, а також роль поеми у становленні Шевченка як національного поета. У щедро ілюстрованому дослідженні-коментарі Олеся Федорука переглянуто та узагальнено друковані й архівні джерела, пов’язані з історією написання, виходу в світ і поширення поеми. У додатку вміщено критично вивірений текст першого видання "Гайдамаків".

Місце:
Книгарня "Є" на "Золотих воротах"

Лектори:
Без лектора

Вартість:
Безкоштовно

Реклама:

Головне сьогодні