Владислава Осьмак

керівник Центру урбаністичних студій НаУКМА