Українська правда. Життя

редакційний колектив

Людмила Панасюк, Наталія Бушковська, Ірина Андрейців та Ольга Ситнік