Чому жінки в Україні заробляють менше, ніж чоловіки?

За даними Держстату, протягом 2016 року українські чоловіки заробляли більше українських жінок.

Середньомісячна заробітна плата чоловіків склала 6001 грн і на третину перевищила заробітну плату жінок, яка склала 4480 грн.

В Україні на розмір заробітної плати впливає багато чинників, але спробуємо зупинитися на трьох, які призводять саме до різниці в оплаті праці чоловіків і жінок.

ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ

В нашій країні діє нормативно-правове регулювання трудових відносин, яке обмежує доступ жінок до певних видів роботи.

Наше законодавство про працю забороняє використання праці жінок на важких та шкідливих роботах.

Натомість, чоловіки, які працюють на таких виробництвах, отримують пільги і компенсації, що відповідно впливає на рівень їхньої оплати праці.

Так, у 2015 році 70% працівників, зайнятих в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, становили чоловіки.

ПРИРОДНІ ТА ЗВИЧАЄВІ ОБСТАВИНИ

Другий чинник зумовлений тим, що жінки йдуть у відпустку по вагітності та пологам, а також частіше беруть відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, лікарняні по догляду за хворими членами сім’ї, що зменшує суму виплачуваної заробітної плати.

Величезна кількість часу, яка припадає на догляд за членами родини, ведення домашнього господарства не має гіпотетичної грошової цінності і, як наслідок, не оцінюються на належному рівні.

При цьому, існуючий ринок праці, відсутність чіткого нормативного регулювання питань нестандартної зайнятості ускладнює поєднання домашньої праці з додатковим заробітком.

СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ

Наступною причиною є наявна структура зайнятості.

Жіноча зайнятість переважає у видах діяльності з найнижчими рівнями середньої заробітної плати – наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності готелів та ресторанів, освіті, охороні здоров’я та соціальному забезпеченні, у яких жінки становлять переважну частку (60-83%) працюючих громадян.

Водночас "чоловічими" видами діяльності залишаються високооплачувані галузі промисловості, транспорту та сфери інформаційно-комунікаційних технологій (61-79%).

Разом з тим, більшість керівних посад продовжують займати чоловіки.

ЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ У СВІТІ?

Необхідно відзначити, що розрив в заробітних платах чоловіків та жінок має світову тенденцію.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, яка об’єднує 34 найбільш розвинені економіки світу, найбільший розрив в середніх заробітних платах за 2014 рік зафіксований у Південній Кореї (36,65 %), Естонії (28,34 %), Японії (25,87 %), Латвії (21,12 %).

Натомість, найменш очевидна різниця спостерігається у Бельгії (3,3%), Угорщині (3,77%) та Люксембурзі (4,14%).

Для подолання світової тенденції в розриві між оплатою праці чоловіків та жінок міжнародними інституціями проведено чимало досліджень.

В результаті, 19-а Міжнародна конференція Статистиків праці навіть прийняла спеціальне визначення праці: "Робота включає в себе будь-яку діяльність, що здійснюється особами будь-якої статі і віку, щоб виробляти товари або надавати послуги для використання іншими особами або для власних потреб".

Тепер, експерти і правозахисники подають безліч пропозицій щодо грошової оцінки домашньої праці, пошуку шляхів підвищення умов праці та запровадження рівності в питаннях оплати праці.

У нашому програмному дослідженні "Політика соціального прагматизм"" в рамках одного із Восьми державницьких пріоритетів, визначених командою Інституту суспільно-економічних досліджень на 2017 рік, Інститут ставить в центр уваги людину незалежно від кольору шкіри, раси і статі.

Більше про оновлення системи заробітних плат, трудову рівність, продуктивну зайнятість, подолання системних диспропорцій в оплаті праці дивіться у відео smart talk "Гідна праця".

Євген Гороховець, експерт Інституту суспільно-економічних досліджень з питань зайнятості та соціально-трудових відносин

Реклама:

Головне сьогодні