Новий закон "Про освіту": контракт для вчителя загроза чи підтримка?

Після прийняття нового закону "Про освіту" у працівників освітніх закладів виникло чимало питань щодо різних аспектів соціального забезпечення вчителів.

Одним з складних є питання правомірності застосування контрактної форми трудового договору для педагогічних працівників опорного закладу освіти.

Трудові відносини в системі загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти регулюються Кодексом законів про працю (КЗпПУ), законом "Про освіту", законом "Про загальну середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до статті 21 КЗпПУ "контракт є особливою формою трудового договору і сфера його застосування визначається законами України".

Контракт, як форма прийому на роботу працівника у випадках, що не передбачені законами України, не допускається, оскільки це суттєво знижує рівень соціальної захищеності робітника.

Раніше сферу застосування контрактної форми трудового договору в галузі освіти визначав закон "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ.

Згідно із статтею 20 цього закону "керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і підпорядковані Міністерству освіти і науки України або іншим міністерствам і відомствам, обираються за конкурсом і призначаються на посаду шляхом укладання з ними контракту".

А стаття 54 даного закону стверджувала, що "педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом".

Новий закон "Про освіту" № 2145-VIII передбачає можливість укладання контракту тільки з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти.

Законом "Про загальну середню освіту" не передбачено обов’язкового запровадження для педагогічних працівників контрактної форми трудового договору.

[L]Тобто законодавством про освіту (до 28.09.2017) була визначена сфера обов’язкового застосування контракту лише для керівників навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю.

Укладення контракту з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів (станом до 28.09.2017) можливе було лише за їх згодою, відповідно до ст. 21 КЗпП та ст. 54 закону № 1060-ХІІ.

Новий закон "Про освіту" не містить положення щодо укладення контракту з педагогічними працівниками.

У рішенні Конституційного Суду від 9 липня 1998 року № 12-рп/98 сказано, що "сфери застосування контракту як особливої форми трудового договору, треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України".

Тобто, навіть якщо у разі згоди вчителя, з ним укладається контракт, то його умови не повинні порушувати чинне законодавство.

В п.5 даного рішення вказано "контракт, як особлива форма трудового договору, повинен спрямовуватися на створення умов для виявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, його правову і соціальну захищеність. Умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними".

Михайло Ромась, заступник голови Вільної профспілки освіти і науки України, спеціально для УП.Життя

Реклама:

Головне сьогодні