В Україну за дисертацією, або про експорт академічного плагіату

7072
25 червня 2018

Ми звикли, що десятки і сотні тисяч українців їдуть за кордон у пошуках кращої долі. Зокрема, до Польщі.

Але мало хто знає, що є рух і у зворотному напрямі: деякі громадяни цієї країни їдуть до нас. Мабуть, теж у пошуках того, чого бракує вдома.

У Польщі було б неможливим здобуття наукових ступенів за дисертації з академічним плагіатом. Але це можливо в Україні.

Реклама:

Згідно з ч. 4 ст.42 ЗУ "Про освіту" академічний плагіат – "оприлюднення (частково або повністю) наукових … результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження ... та/або відтворення опублікованих текстів … інших авторів без зазначення авторства".

Усі ці ланцюги "анонімних" запозичень  викликають запитання: чи не час вже профільному міністру Лілії Гриневич виконати покладені на неї державою обов’язки нагляду за дотриманням законодавства в сфері освіти і науки, зокрема припинити діяльність спеціалізованих вчених рад Д.26.053.01 і Д.26.053.08 НПУ ім.М.Драгоманова?

Юридичних підстав для цього більш, ніж достатньо: і згідно ч.6 ст. 6 Закону "Про вищу освіту", і згідноп. 1.9. "Положення про спеціалізовану вчену раду", і згідно п.26 "Порядку про присудження наукових ступенів" у разі виявлення академічного плагіату в захищеній дисертації передбачається припинення діяльностівідповідної спеціалізованої вченої ради.

Втім, як виявлення академічного плагіату  в кандидатській і докторській дисертаціях "правої руки Поплавського" І.Костирі та в кандидатській дисертації її чоловіка Б.Новожилова, науковим керівником і консультантом яких був В.П.Андрущенко, не призвело до закриття спецради Д.26.053.12, так і закриття спецрад Д.26.053.01 і Д.26.053.08 цього ЗВО навряд чи варто очікувати.

Натомість Гриневич ініціювала розформування Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Хоча без Секретаріату обрані члени НАЗЯВО працювати не можуть, адже вони не виконують "чорнової" роботи, користуючись для прийняття рішень матеріалами, підготовленими  відділами Секретаріату.

Ініціатива Гриневич свідчить: МОН має намір по-тихому "поховати" НАЗЯВО.

На Конференції міністрів освіти Європейського простору вищої освіти в Парижі 24.05.2018 р. Гриневич "дала зобов’язання, що Україна зробить необхідні кроки для прискорення впровадження Болонських принципів в Україні"

Одним з цих принципів є контроль якості освіти незалежним від уряду агентством.

Таким, яким мало бути знищене МОНом НАЗЯВО.

Згідно розподілу повноважень в КМУініціатива Гриневич буде розписана на віце-прем’єра В’ячеслава Кириленка, який має особистий інтерес у тому, аби плагіаторів не чіпали

Не хотілося б, що б у світі Україна асоціювалась із країною-експортером академічного плагіату.

Тетяна Пархоменко, для УП.Життя

Титульне фото: keport/DepositphotosРеклама: