Ще раз про помилки у шкільних підручниках з англійської мови

У середині жовтня 2013 року мене запросили взяти участь у парламентських слуханнях про доступність і якість загальної середньої освіти.

Цьому передувала публікація моєї статті "Лінгвістична революція чи нове мовне гетто?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна", у якій було окреслено деякі больові точки іншомовної освіти в наших школах.

Виступаючи на парламентських слуханнях 23 жовтня, я, серед іншого, сказав таке: "Здається, вже настав час відмовитися від поширеної в Україні хибної практики видавати підручники з іноземних мов без залучення освічених носіїв цих мов (як мовних редакторів або хоча б як рецензентів). Адже навіть у наших нових підручниках і зошитах з друкованою основою є чимало мовних і мовленнєвих помилок, не помічених вітчизняними редакторами і рецензентами. Так, в одному з підручників англійської мови для першого класу загальноосвітніх шкіл (він вийшов у Києві торік) на ста сторінках можна нарахувати близько півсотні помилок і недоречностей" (Стенограма слухань…, с.39).

На жаль, ця інформація не зацікавила нікого з присутніх у залі представників інституцій, причетних до видання літератури для шкіл за державні кошти. Зацікавленість виявили тільки журналісти. 12 листопада "Українська правда. Життя" розмістило на своєму сайті мою статтю "Англійська для першого класу: нотатки на полях підручника". Матеріалові дали нову назву ("Помилки в підручниках з англійської: мама – неживий предмет та інші халепи") і скоротили удвічі кількість наведених мною спостережень, додавши ілюстративний матеріал з підручника Алли Несвіт і редакційну передмову.

Сюжети на тему цієї інтернет-публікації показав у випусках ТСН телеканал "1+1". А десь за тиждень на офіційному сайті Міністерства освіти і науки з’явилася реакція на мої міркування автора підручника (написана, до речі, у специфічному стилі, характерному для певних служб МОН).

У ній годі шукати згадок про хоча б запланований лінгвістичний огляд підручника носіями мови – представниками Британської ради чи американського Корпусу миру (співпрацею з якими так пишається міністерство). Зате серед багатьох претензій до мене є і закиди на несвоєчасність і неповноту мого аналізу.

На жаль, до посадових обов’язків районного методиста з іноземних мов не входить детальний аналіз усієї шкільної літератури з предмета "Іноземні мови". Але, готуючись до парламентських слухань і читаючи щоденні повідомлення про численні помилки в підручниках для початкової школи, я зрозумів, що у виступі про доступність і якість загальної середньої освіти цю тему буде важко оминути.

У бібліотеці нашого методкабінету виявився лише один підручник з англійської мови для першого класу, він і став предметом мого аналізу.

Щодо повноти цього аналізу. Із запропонованих виданню "Українська правда. Життя" коментарів до 55 місць у підручнику (всього їх понад 100) на сайті оприлюднено лише половину. При остаточній підготовці матеріалу було розглянуто і зміст англо-українського словничка (с.117-125), тому поданий на сайті "Українська правда. Життя" список використаної літератури слугує основою для всіх коментарів.

Зважаючи на це (і поважаючи побажання автора підручника), додаю у повному вигляді уточнений текст статті "Англійська для першого класу: нотатки на полях підручника" (з усіма коментарями).

У ньому повністю враховано одержані після першої інтернет-публікації висновки моїх американських колег-освітян, для яких англійська мова є рідною. Це подружжя Джойс і Крейг Ноуліни зі штату Нью-Джерсі.

Американські рецензенти підтвердили слушність майже всіх нотаток щодо сучасного англійського слововжитку. Довелося відкоригувати лише коментар про форму звертання (але не поздоровлення!) на Великодній листівці (с.67), а також погодитися з формою інструкцій щодо ігор (с.54 та ін.). Щиро жалкую, що цього не сталося до першого оприлюднення частини цих матеріалів, і складаю вибачення за можливу ненавмисну дезорієнтацію.

Маю надію, що залучення освічених носіїв іноземних мов до роботи з українськими шкільними підручниками стане буденною практикою нашого освітянського життя.

Анатолій ШВАНЦ

учитель-методист

За участю освітян зі США

Джойс НОУЛІН

та

Крейга НОУЛІНА

АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ПЕРШОГО КЛАСУ:

НОТАТКИ НА ПОЛЯХ ПІДРУЧНИКА

Готуючись до участі в недавніх парламентських слуханнях, вирішив доскіпливіше придивитися до нової навчальної літератури для початкової школи.

До рук мені потрапила книжка, видана торік у Києві за державний кошт і надіслана для використання в наших школах. Це підручник з англійської мови для першого класу загальноосвітніх шкіл (видавництво "Генеза", 2012 рік, 128 сторінок, автор Алла Несвіт).

Книжка рекомендована Міносвіти і видана масовим, чи не кількасоттисячним, тиражем. Як зазначено у вихідних даних, "експертизу здійснював Інститут педагогіки НАПН України", там же названо і прізвище рецензента.

Оскільки комплексний висновок про якість навчальної літератури можна зробити лише після її перевірки шкільною практикою, то далі йтиметься в основному про мовний аспект згаданого підручника, тобто про те, що лежить на поверхні і чого не можна не помітити навіть неозброєним оком.

При читанні матеріалів, призначених для учнів (там є ще і розділи з порадами для вчителів), часто виникало відчуття їх невідповідності сучасним нормам літературної мови, як англійської, так і української.

Далі спробую викласти свої спостереження. Кожне з них зазначено під окремим номером із указівкою на сторінку підручника. Після цього, як правило, запропоновано сучасний літературний варіант (з обґрунтуванням і, при потребі, з посиланням на автентичні джерела). Номери видань зі списку джерел і сторінки в них подано у квадратних дужках, а список самих джерел – у кінці матеріалу.

Джерелами для довідок слугували лише паперові версії найновіших (доступних в Україні) авторитетних британських та американських словників і посібників з використання мови (для тих, хто вивчає її як іноземну). У списку джерел немає посилань на матеріали з Інтернету і продукти на кшталт "Фотошопу" (через їх недостатню надійність). Оскільки діти мають вивчати сучасну літературну англійську мову (за промовчанням, в Україні за основу взято її британський різновид), то це найкраще робити на найпоширеніших типових зразках і спеціально відібраних лексичних одиницях, а не на їх маргінальних варіантах (як це подекуди практикують у наших підручниках).

Правильність українського слововжитку перевірено за останніми виданнями академічних словників і посібників з культури мови.

На завершальному етапі до консультацій було залучено носіїв мови – освітян зі США. Їх висновки повністю враховано в тексті статті.

Отже, починаємо читати підручник. Його повну безплатну електронну версію розміщено на сайті видавництва "Генеза".

1 Разом з … їхньою вчителькою Міс Елісон (с.3). Неправильно написано з великої букви слово "міс". Правильно: міс Елісон [25, c.60].

2. з його героями – Анею і Данилом (с.3). Точніше було б: з його героями – Енн і Деном. Сучасні імена звичайних британців та американців передаються в нашій мові шляхом практичної транскрипції, а не традиційними українськими відповідниками [19, c. 137-138].

3. на стор. 105 (с.9 та інші). Офіційний "Український правопис" містить перелік найпоширеніших загальноприйнятих графічних скорочень [25, с.70], де є і скорочення слова "сторінка" (с.).

4. Is it your mum? (с.17). Неточно (як для цієї ситуації) вжито особовий займенник it замість вказівного займенника this. Правильно: Is this your mum? [18, с.585; 5, с. 287]. Тут опрацьовується питальна форма зразка, поданого на с.16 підручника (називання людей): This is my… Відповідно (і логічно): Is this your…?

Звичайно, це не означає, що в ситуаціях, відмінних від наведених на с.16 і 17, для ідентифікації людей не може вживатися займенник it. Про таку можливість уживання цього слова нагадує автор підручника на сайті МОН з посиланням на [18, с.404] (на жаль, ще одне посилання автора зазначене без номера сторінки). При цьому чомусь таке вживання прив’язується до нехарактерної для нього ситуації, описаної в цьому коментарі.

5. Is it your sister? (с.17). Див. коментар №4. Правильно (для цієї ситуації): Is this your sister?

6. Speak in class. / Спілкуйся в класі (с.21, 26, 63, 70, 81, 83). Неточний переклад, бо in class означає "на уроці" і відповідає на питання "коли?", а не "де?". Рекомендований переклад: Спілкуйся на уроці [8, с.293; 13, с.266].

7. "Learn the Letters" / "Вивчаємо літери" (с. 27, 29, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 49, 53, 55, 58, 61, 63, 72, 77, 80, 82, 84, 88). Якщо виходити з українського перекладу, то мало б бути We Are Learning the Letters (або принаймні Learning the Letters).8. The New Year Tree (с.33). Див. коментарі № 45-47.

8. the Queen (с.41). Оскільки назва неконкретна, то краще писати з малої букви і з неозначеним артиклем: a queen [13, с.1242] (адже поряд бачимо: a jellyfish).

9. the Zoo (с.42). Див. коментар №9.

10. the Zoo (с.46). Краще писати з малої літери, бо це загальна назва.

11. Seasons of the Year (с.50, назва уроку). Пропущено на початку артикль the [18, с.54].

12. It is summer. It is a tree. It is a bird (с.50). Правильно (для опису цього малюнка): This is summer. This is a tree. This is a bird. Див. коментар №4 і зразки на с.38 підручника.

13. What season do you like? (с.51). Правильно: Which season do you like? Мова йде про вибір з обмеженої кількості (пір року всього чотири) [5, с.588; 8, с.1995; 18, с.611].

14. New Year Day (с.54). Правильно: New Year’s Day [8, с.1176; 13, с.1029].

15. X-mas (с.54). Правильно: Xmas [1, с.1825; 3, с.1819; 8, с.2035; 11, с.1732; 12, с.1899; 13, с.1788]. Написання через дефіс жоден авторитетний сучасний словник не подає.

16. When is the New Year Day? (с.54). Правильно: When is New Year’s Day? Див. коментар №15.

17. Play a game "A Ribbon Game" [та іншi аналогічнi завдання] (с.54, 57, 60, 72, 74, 77, 86). Носії мови визнали такі інструкції в підручнику правильними.

18. Days of the Week (с.56 і 58, назви уроків). Правильно: The Days of the Week. Див. коментар №18.

19. Holiday is Coming (с.59, назва уроку). Правильно: "The Holiday Is Coming", адже мова йде про конкретне свято [18, с.53-54], тому потрібен артикль the.

20. [The] guests are standing the door! (с.59). Пропущено прийменник at перед the door [14, с.247].

21. Скажи, що вони (він, вона … ) роблять (с.63). До цього речення треба додати слово "зазвичай", інакше ситуація спілкування не відповідатиме висловлюванням учнів [18, с.448].

22. Easter Bunny (с.65). Правильно: the Easter Bunny; крім того, цей персонаж унікальний, тому на малюнку їх не може бути два [9, с.434; 15, с.136-137].

23. the Easter basket (с.65). Правильно: an Easter basket – щодо ситуації на малюнку [9, с.434; 15, с.137].

24. I know the English Alphabet (с.67). Правильно: I know the English alphabet (alphabet - це загальна назва у розповідному реченні).

25. To Mum and Dad (с.67, на листівці). Носії мови визнали також правильним і варіант Dear Mum and Dad (як звертання перед текстом поздоровлення, а не напис на пакунку) [5, с.668; 18, с.123].

26. Happy Easter Day (с.67, на листівці). Загальноприйнята форма – Нappy Еaster [3, с.488; 14, с.259] (певно, за аналогією із Happy New Year і Merry Christmas). До речі, автор підручника теж уміщує цей варіант на с.65. А варіант, запропонований на листівці, не подано в жодному з використаних джерел. Опитані американські носії мови теж визнали прийнятним на листівці тільки Happy Easter.

27. Whom can you see? (с.68). Маємо стилістичну неузгодженість. Правильно: Who can you see? [5, с.595; 18, с.612]. Whom – ознака книжного стилю, який не властивий цій ситуації.

28. In the menu (с.68). Правильно: Оn the menu [7, с.774; 14, с.518].

29. I Like to Go to School (с.71, назва уроку); I Like To Go To School (тaм само, назва вправи 3). Маємо невиправданий правописний різнобій (доцільніший варіант – перший) [18, с.549].

30. What colour is it? [it=the book] – This is a green book! (с.73). Відповідь неточна в логічному плані, бо вона називає певний об’єкт, тому не може слугувати відповіддю на питання What colour is it? Правильна відповідь: It’s green (або: The book is green) [4;5;18 – див. відповідні розділи; 6, с.149]. Для носія мови -чоловіка нормальною відповіддю може бути просто Green.

31. At the Lessons (с.76 і 78, у назвах уроків). Перед іменником lesson у часовому значенні "на уроці" (=коли?) вживаються тільки прийменники during або in [6, с.13; 7, с.716; 14. с.478]. Більш точним перекладом буде "під час уроків".

32. This is a school yard (с.79). Майже всі сучасні словники пишуть цей іменник разом: schoolyard. Для британських носіїв мови слово schoolyard уже досить давно є застарілим і має негативні конотації [16, с.58; 17, с.183], хоча у США воно є загальновживаним. Сучасний британський відповідник: a playground [див., напр.: 8, с. 1327, 1559; 12, с.1236, 1451; 13, с.1160,1367].

33. Do you play games at the English lessons? (с. 81). Див. коментар №32.

34. School Year (с.82, назва уроку). Правильно: The School Year (злічуваний іменник в однині).

35. Виготовіть листівку-привітання … (с.85). Правильно: Виготовте … [20, с.57; 24, с.100].

36. Скажи, де знаходяться діти (с.86). Сучасна українська літературна норма: Скажи, де перебувають діти [22, с.50].

37. Запитай як його звати … (с.92). Пропущена кома перед "як" (початок підрядної частини речення).

38. What colour is a boat? (с.93). Правильно (для цієї ситуації): What colour is the boat? (вказівка на конкретний об’єкт) [18, с.54].

39. Girls have got three toys (с.94). Правильно (для цієї ситуації): The girls have got three toys (посилання на вже згаданих осіб) [18, с.54].

41-44. Where is an egg / an apple / a ball / a car? (с.96, чотири речення для коментування). Правильно (для цієї ситуації): Where is the egg / the apple / the ball / the car? (називання об’єкта, єдиного в певній ситуації) [18, с.54].

45-47. Where is Santa Claus? – It is under the New Year Tree (с.99, три об’єкти коментування). Правильно: Не [бо це особа чоловічої статі] is under the Christmas tree.

Словосполучення "a New Year tree" майже не вживається в автентичному мовленні (його не подає жодне джерело і опитані носії мови). Є "a Christmas tree" [7, с.1331; 14, с.121, 885], де tree пишуть з маленької букви, бо це загальна назва [15, с.84].

48. When is the New Year Day? (c.99). Правильно: When is New Year’s Day? Див. коментар №15.

49. Подивись і скажи "Так" чи "Ні" (с.100). Треба додати уточнення: про повторювані події (щоб запобігти формуванню неправильних логічних орієнтирів у ситуаціях "зараз" і "взагалі").

50. She is at the Zoo (с.100). Див. коментар №11.

51. Подивись, з’єднай і скажи (с.100). Див. коментар №49.

52. Подивись, вибери і скажи (с.101). Див. коментар №49.

53. I go to the Zoo on … (с.101). Див. коментар №11.

54. Подивись і скажи "Так" чи "Ні" (с.103). Див. коментар №49.

55. They are at the lesson (с.103). Правильно: They are in the classroom. Тут, за змістом поданих ситуацій, потрібна обставина місця, а вирази in /during the lesson є обставинами часу (див. коментар №32; вираз at the lesson не вживають).

Коментарі №56-114 (переважно до англо-українського словничка) додано відповідно до побажань автора підручника, висловлених на сайті МОН.

Отже, продовжуємо читати.

56. Транскрипція слів animal, basket (c. 117), dolphin (c.118), elephant, favourite, giraffe (c. 119), orange (c.122), rabbit (c. 123) містить два варіанти вимови. Водночас британські вчені-фонетисти радять у загальноосвітній школі подавати тільки один найпоширеніший варіант звучання слів (крім випадків значного розходження між британською і американською вимовою) [10, с. XVII].

57. am, and (c. 117), can (c. 118). Як основну бажано подавати вимову в наголошеному складі [2, c.19; 10, c. 25 тощо].

58. bike (c. 117). Помилка у другому звуку [2, с.56; 10, с.84].

59. Bye! – До побачення! (с. 118). Варто зняти малозрозуміле для дітей і непотрібне тут скорочення (адже списку скорочень у підручнику немає). Переклад краще замінити схожим за стилем "Бувай(те)!"

60. cat – кішка (с. 118). Варто додати природніше українське "кіт".

61. chef – шеф-повар (с. 118). Замінити російську кальку нормативним літературним українським "шеф-кухар" [23, с.1286].

62. cold – холодно (с. 118). Правильно: холодний ( напр., в англійській фразі It’s cold останній елемент є прикметником).

63. draw – малювати (с. 118). Бажано уточнити: олівцем.

64. Easter (с.64). Помилка в першому звукові транскрипції.

65. eat (с.64). Див. коментар №64.

66. every day (с. 119). Неправильний наголос [2, с.178; 10, с.286] і неправильний останній звук у першому слові. Основний наголос має бути на другому слові, а побічний – на першому.

67. family (с. 119). Неправильний останній звук у транскрипції [2, с.186; 10, с.298].

68. father – тато (с. 119). Точніший переклад – батько, бо тато - це зазвичай dad.

69. fine- добрий (с. 119). Бажано додати – гарний.

70. fox – лисиця (с. 119). Бажано додати – лис.

71. Friday (с. 119) та інші дні тижня. У сучасній вимові значно переважає варіант з кінцевим дифтонгом [3, с.204; 10, с.323,210], особливо серед молодих мовців.

72. fruit – фрукт (с. 119). Для найбільш поширеного незлічуваного значення правильний переклад – фрукти [18, с.130].

73. granny (с. 120). Неправильний останній звук у транскрипції [2, с. 221; 10, с. 351].

74. grade – клас (с. 120). Варто уточнити: клас (рік навчання).

75. great – великий (с. 120). Бажано додати: важливий.

76. green (с. 120). Неправильний третій звук у транскрипції [2, с. 222; 10, с. 353].

77. happy (с.120). неправильний останній звук у транскрипції [2, с. 230; 10, с. 366].

78. he – він (с.120). Неправильний другий звук у транскрипції [2, с. 233; 10, с. 371]. Бажано уточнити переклад: він (про людину).

79. How many? (с.120). Неправильний останній звук у транскрипції слова many [2, с. 313; 10, с. 488].

80. ice cream (с.120). Неправильний передостанній звук у транскрипції [2, с. 251; 10, с. 397].

81. in – в (с.120). Бажано додати фонетичний варіант перекладу: у.

82. kind – добрий (с.121). Бажано додати: ласкавий.

83. lesson (с.121). Пропущено знак наголосу (це слово двоскладове) [2, с. 297; 10, с. 460].

84. like – любити (с.121). Бажано додати ще один переклад: подобатися.

85. listen (с.121). Помилка в транскрипції [2, с. 301; 10, с. 466].

86. log – деревина. Правильно: поліно; колода [1, с. 911; 3, с. 922; 13, с.907].

87. make – робити (с.121). Бажано додати ще один переклад: виготовляти.

88. many (с.121). Неправильний другий звук у транскрипції [2, с. 313; 10, с. 488].

89. mat – килимок (с.121). Бажано уточнити: у ванній або перед входом.

90. Merry Christmas! (с.121). Наголос на першому слові не основний, а побічний, бо це прикметник [10, с. 171, 784].

91. mother – мама (с.121). Точніший переклад – мати, бо мама - це зазвичай mum.

92. New Year – Новий рік (с.122). Правильні наголоси: побічний на першому слові, основний на другому [2, с. 345; 10, с. 539]. Можна уточнити переклад: Новий рік (святкові дні).

93. pencil-case (с.122). Сучасне написання: pencil case (як два слова) [8, с. 1286; 12, с. 1197; 13, с.1122].

94. pig – порося (с.122). Можна додати: свиня.

95. point – показувати (с.122). Додати: на щось / на когось (інакше можлива двозначність).

96. read (с.123). Неправильний другий звук у транскрипції [2, с. 420; 10, с. 670].

97. repeat (с.123). Неправильний четвертий звук у транскрипції [2, с. 427; 10,

с. 681].

98. say the ABC – вимовляти алфавіт (с.123). Літературний переклад: розказувати алфавіт.

99. season (с.123). Неправильний другий звук у транскрипції [2, с. 451; 10, с. 723].

100. see (с.123). Неправильний другий звук у транскрипції [2, с. 452; 10, с. 725]. Переклад "дивитись" зайвий.

101. she – вона (с.123). Бажано уточнити: вона (про людину).

102. sunny – сонячно (с.124). Правильний переклад: сонячний (див. ком. №62).

103. that – то (с.124). Додати переклади: той, та, те.

104. this – це (с.124). Додати переклади: цей, ця.

105. three (с.124). Неправильний останній звук у транскрипції [2, с. 505; 10, с. 822].

106. the UK – Об’єднане Королівство… (с.124). У транскрипції перший наголос має бути побічний [10, с. 852]. Офіційна назва цієї держави українською мовою (початок): Сполучене Королівство… [21, с. 137].

107. the USA (с.124). У транскрипції основний наголос має бути на останньому складі, а побічний – на першому [2, с. 538; 10, с. 866].

108 van – мікроавтобус (с.125). Треба додати ще один переклад: фургон (це основне британське значення, а значення "мікроавтобус" - переважно американізм) [1, с. 1735; 3, с. 1738; 8, с. 1942; 11, с. 1564; 12, 1816; 13, с.1708].

109. watch TV (с.125). У слові TV перший наголос – побічний, а другий – основний; обидва голосні звуки надруковані неправильно [2, с. 521; 10, с. 846].

110. we (с.125). Неправильний другий звук у транскрипції [2, с. 555; 10, с. 890].

111. what – що (с.125). Додати переклад "який", адже маємо what colour…? (напр. на с.28).

112. you - ти (ви) (с.125). Варто подати переклади через крапку з комою, бо це різні українські значення.

113. your (с.125). Подати переклади двома окремими групами: твій (твоя, твоє, твої); ваш (ваша, ваше, ваші) – див. коментар №112.

114. Contents (с.126-127). Внести зміни відповідно до написання назв уроків в основному тексті:

I Have Got a Friend (c. 12).

This Is a Tree (c. 39).

Найменше мені хотілося б ставити на карб помічені недоліки авторові підручника. Навіть тексти, які пишуть професійні письменники рідною мовою, часто потребують вдумливого редактора. Для фахового видання, яким є книжка для школи, робота з редагування є набагато складнішою і відповідальнішою.

На закінчення знову повторю вже озвучену мною думку про обов’язкову участь у редагуванні (а ще краще – в написанні) вітчизняних підручників з іноземних мов освічених носіїв цих мов. Це світова практика, яка виправдала себе в багатьох державах. Україна не може більше залишатися осторонь цього процесу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Cambridge advanced learner’s dictionary. – 4th ed. – Cambridge: CUP, 2013. – XIV, 1844p.
 2. Cambridge English pronouncing dictionary / Daniel Jones. – 17th ed. – Cambridge: CUP, 2006. – XXII, 600p.
 3. Collins COBUILD advanced dictionary of English. – 7th ed. – Boston (USA): National Geographic Learning, 2013. – LIV, 1914p.
 4. Collins COBUILD English grammar. – 3rd ed. – Glasgow: HarperCollins, 2011. – XX, 524p.
 5. Collins COBUILD English usage. – 3rd ed. – Glasgow: HarperCollins, 2012. – XVI, 784p.
 6. Hughes, Glyn and Moate, Josephine. Practical classroom English. – Oxford: OUP, 2007. – X, 172p.
 7. Longman collocations dictionary and thesaurus . – Harlow (England): Pearson, 2013. – VIII, 1464p.
 8. Longman dictionary of contemporary English. – 5th ed. – Harlow (England): Pearson, 2009. – XIV, 2082p.
 9. Longman dictionary of English language and culture. – 3rd ed. – Harlow (England): Pearson, 2005. – X, 1620p.
 10. Longman pronunciation dictionary / J.C.Wells. – 3rd ed. – Harlow (England): Pearson, 2008. – XXXVIII, 922p.
 11. Macmillan English dictionary for advanced learners. – 2nd ed. – Oxford: Macmillan, 2007. – XII, 1748p.
 12. Merriam-Webster’s advanced learner’s English dictionary. – Springfield (U.S.A.) : Merriam-Webster, 2008. – 22a, 1994p.
 13. Oxford advanced learner’s dictionary of current English / A.S.Hornby. – 8th ed. – Oxford: OUP, 2010. – XII, 1940p.
 14. Oxford collocations dictionary for students of English. – 2nd ed. – Oxford: OUP, 2009. – XII, 964p.
 15. Oxford guide to British and American culture for learners of English. – 2nd ed. – Oxford: OUP, 2005. – VIII, 536p.
 16. Povey J., Walshe I. An English teacher’s handbook of educational terms. – 2nd rev.ed. – Moscow: Vyssaja Skola, 1982. – 240p.
 17. Puffalt D., Starko V. Speak authentic English: a handbook for Ukrainians. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 192p.
 18. Swan, Michael. Practical English usage. – 3rd ed. – Oxford: OUP, 2005. – XXX, 658p.
 19. Ажнюк Б.М. Мовне законодавство: переклад ключових термінів [1] / Богдан Ажнюк // Культура слова: вип.75 / НАНУ. Ін-т української мови. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – С.134-147.
 20. Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови: близько 36000 слів.-4-те вид., доопрац. – К.: Наукова думка, 2002. – 464с.
 21. Жайворонок В.В. Велика чи мала літера?: словник-довідник / НАНУ.

Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – К.: Наукова думка, 2004. – 204с.

 1. Культура мови на щодень / НАНУ. Ін-т української мови. – К.: Довіра, 2000. – 170с.
 2. Словник української мови / НАНУ. Ін-т української мови. ВУТ "Просвіта". – К.: ВЦ "Просвіта", 2012. – 1320с.
 3. Український орфографічний словник: понад 175000 слів / НАНУ. УМІФ. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – 9-те вид., перероб. і доп. – К.: Довіра, 2009. – 1012с.
 4. Український правопис / НАНУ. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. Ін-т української мови. – К.: Наукова думка, 2012. – 286с.
Реклама:

Головне сьогодні