Про що свідчать 70 сторінок плагіату у кандидатській дисертації Яценюка

Про що свідчать 70 сторінок плагіату у кандидатській дисертації Яценюка

Наприкінці березня у Києві Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) було презентовано звіт "Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017".

У главі 8 "Academic dishonesty – cheating and plagiarism in Ukrainian higher education" ("Академічна непорядність (dishonesty перекладається і як безсовісність) – шахрайство і плагіат в українській вищій школі") констатувався високий рівень цих ганебних явищ в Україні.

З приводу презентації цього звіту відбулась спільна прес-конференція міністра освіти і науки Лілії Гриневич і директора департаменту освіти і навичок ОЕСР Андреаса Шляйхера, яка транслювалась на сайті МОН.

[L]Цинізм ситуації полягав у тому, що про важливість боротьби з плагіатом і за академічну доброчесність із трибуни профільного міністерства віщала міністр МОН, яку саму було викрито у плагіаті у статтях з її майбутньої докторської дисертації, плагіаті, наявність котрого вона сама визнала на своїй сторінці у Facebook.

Також Гриневич – це саме та, хто отримала від академічної громадськості України непочесне звання "Посіпака року" за сприяння у збереженні отриманого за системний плагіат наукового ступеню доктора педагогічних наук Катерині Кириленко – дружині віце-прем'єра В’ячеслава Кириленка.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, ця безсоромність не є чимось винятковим, вона, схоже, є виявом закономірності, що чітко простежується на рівні українських топ-урядовців, як теперішніх (від Кириленко до Гриневич), так і з частиною "екс-".

Йдеться не лише про колишнього міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка.

В інтернеті кілька сайтів пропонують за невелику суму придбати текст кандидатської дисертації тепер вже екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

Дисертацію "Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні" на здобуття вченого ступня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит – було захищено Яценюком 3 червня 2004 року в Українській академії банківської справи міста Суми.

Дисертацію Арсенієм Яценюком було захищено 3 червня 2004 року в Українській академії банківської справи міста Суми

Частина цієї дисертації – Вступ і Висновки – є загальнодоступною, як і автореферат дисертації.

Ознайомлення з повним текстом дисертації екс-прем’єра Яценюка дозволяє стверджувати: 70 сторінок (з яких 39 повністю або за виключенням одного-двох речень) її основної частини (с.4 -165) – містять тексти без посилань на їх справжніх авторів.

І це – не рахуючи 7 сторінок буквального перекладу з англійського оригіналу, наведеного з порушенням правил цитування: відсутність лапок при буквальному відтворенні тексту (фото 1), із поодинокими посиланнями, у т.ч. фейковими (фото 2 та 3).

Фото 1: у дисертації 7 сторінок буквального перекладу з англійського оригіналу, наведеного з порушенням правил цитування. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 2: є у дисертації поодинокі посилання, у т.ч. фейкові. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 3. Для збільшення натисніть на світлину

Оскільки ці тексти були оприлюднені (захист дисертації є публічною процедурою) під іменем особи (А.Яценюк), яка не є їх автором, то згідно зі ст.50 пункт в) Закону України "Про авторське право і суміжні права" вони підпадають під визначення плагіату:

"Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору".

Також це підпадає під визначення академічного плагіату згідно із ч.6 ст.69 Закону України "Про вищу освіту":

"Вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання".

Значну частину "текстів інших авторів без відповідного посилання" в дисертації екс-прем’єра становлять запозичення із навчального посібника "Банківське право. Українське та європейське" (К.:Атіка, 1999), авторами якого є П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход і підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" (К.: КНЕУ,1999) за редакцією А.М. Мороза (до речі, першого опонента на захисті А.Яценюка) (фото 4) і М.Ф. Пуховкіної.

Фото 4: значну частину "текстів інших авторів без відповідного посилання" в дисертації екс-прем’єра становлять запозичення із підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" за редакцією А.М. Мороза, який був першим опонентом на захисті Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину

Тексти з навчального посібника "Банківське право. Українське та європейське" без посилань на авторів розмістились на 18 сторінках дисертації, 14 з яких складаються з них повністю або за виключенням одного речення, і, зокрема, становлять дві третини підрозділу 1.1. дисертації (фото 5-12).

Фото 5: тексти з навчального посібника "Банківське право..." у дисертації Яценюка
Фото 6: тексти з навчального посібника "Банківське право..." у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 7: тексти з навчального посібника "Банківське право..." у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 8: тексти з навчального посібника "Банківське право..." у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 9: тексти з навчального посібника "Банківське право..." у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 10: тексти з навчального посібника "Банківське право..." у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 11: тексти з навчального посібника "Банківське право..." у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 12: тексти з навчального посібника "Банківське право..." у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину

Тексти, "позичені" з підручника за редакцією А. Мороза і М. Пуховкіної (без посилань на їх авторів), розмістилися на 12 сторінках дисертації (фото 13-21).

Фото 13: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 14: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 15: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 16: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 17: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 18: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 19: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 20: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 21: тексти з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину

Плагіат з обох книг знайшов місце і в авторефераті Яценюка: на с. 5 – текст зі с. 258 посібника "Банківське право. Українське та європейське" (фото 22), а на с. 6, 9, 10 – з розділу 8.1. "Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду" підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" (фото 23).

Фото 22: плагіат з посібника "Банківське право..." в авторефераті Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 23: плагіат з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" в авторефераті Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину

Деякі положення з цих підручника і посібника подані Яценюком у Висновках до дисертації (і автореферату) як власні розробки і рекомендації.

Якщо Катерина Кириленко в якості "власного доробку" у п.1 Висновків своєї дисертації приписала собі два визначення (О. Поскрякова і А. Кальянова); якщо Станіслав Ніколаєнко подав під своїм іменем пропозиції, авторами яких є В. Сластьонін і М. Руденко, то в дисертації Яценюка п.1 Висновків повністю співпадає із текстом зі с.257-258 посібника П.Д.Біленчука та інших (фото 24-25).

Фото 24: в дисертації Яценюка п.1 Висновків повністю співпадає із текстом з посібника Біленчука та інших. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 25: в дисертації Яценюка п.1 Висновків повністю співпадає із текстом з посібника Біленчука та інших. Для збільшення натисніть на світлину

А п.3 цих же Висновків співпадає із текстом з підрозділу 8.1. підручника за ред. А. Мороза і М. Пуховкіної (фото 26).

Фото 26: в дисертації Яценюка п.3 Висновків повністю співпадає із текстом з підрозділу 8.1. підручника А. Мороза і М. Пуховкіної. Для збільшення натисніть на світлину

Ці ж тексти (у скороченому вигляді) відтворені у п.1. і п.3 Висновків автореферату (фото 27-28).

Фото 27: в авторефераті Яценюка у скороченому вигляді відтворені тексти із посібника Біленчука. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 28: в авторефераті Яценюка у скороченому вигляді відтворені тексти із підручника Мороза-Пуховкіної. Для збільшення натисніть на світлину

Щодо плагіату у Висновках дисертації Яценюка, то він підпадає під другу кваліфікаційну ознаку академічного плагіату: оприлюднення "(частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження".

Крім названих підручників в дисертації Яценюка було використано фрагменти монографії М.Д. Алексеєнка "Капітал банку: питання теорії і практики" (К.:КНЕУ,2002) без посилань на неї (фото 29-37).

Фото 29: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 30: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 31: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 32: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 33: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 34: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 35: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 36: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 37: фрагменти монографії Алексеєнка в дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину

Більше того, формулювання чотирьох з п’яти рекомендацій п.8 Висновків дисертації Яценюка співпадають з рекомендаціями М.Алексеєнка на с. 244 його монографії (фото 38).

Фото 38: чотири із п’яти рекомендацій п.8 Висновків дисертації Яценюка співпадають з рекомендаціями монографії Алексеєнка. Для збільшення натисніть на світлину

Цим рекомендаціям "не пощастило" потрапити до Висновків, надрукованих у авторефераті, адже останні суттєво відрізняться від тих, що сформульовані у дисертації (у той час як мають бути ідентичними з ними).

Втім рекомендації, що належать М. Алексеєнку в авторефераті Яценюка таки є, тільки на с. 11 і 12 (фото 39-41).

Фото 39: рекомендації з монографії Алексеєнка в авторефераті Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 40: рекомендації з монографії Алексеєнка в авторефераті Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 41: рекомендації з монографії Алексеєнка в авторефераті Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину

Не лише підручники і монографія стали донорами тексту дисертації пана Яценюка. Знайшлося в ній місце і статтям.

Наприклад, на с. 90-91 дисертації екс-прем’єра фрагменти статті С. Брагіна "Досвід України в боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом" (Економічний часопис – ХХІ – №9 – 2001, фото 42-43).

Фото 42: фрагменти статті Брагіна у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 43: фрагменти статті Брагіна у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину

Стаття "Розвиток системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні у світлі світового досвіду" (автор Н.П. Бондар), надрукована у збірнику "Роль грошових заощаджень населення в розбудові економіки України: матеріали науково-практичної конференції 19 лютого 2002" – К.:КНЕУ, 2002 – с. 87-91 "подарувала" дисертації екс-прем’єра не просто кілька фрагментів, але й концептуально важливу ідею, яку Арсеній Петрович подав вже від свого імені, замінивши зворот "на нашу думку" у автора статті на "з нашої точки зору" (фото 44).

Фото 44: фрагменти статті Бондар у дисертації Яценюка. Для збільшення натисніть на світлину

Втім, на відміну від обох статей, з яких було запозичено лише декілька, хоча й важливих, фрагментів, стаття О. Шлапака, В. Пушкарьова, Г. Карчевої "Фінансовий стан, тенденції та проблеми функціювання і розвитку банків у 2020 році", надрукована у Віснику НБУ №3 за 2003 рік, перейшла до дисертації Яценюка практично повністю і, разом із таблицями та графіками, склала майже увесь підрозділ 2.2. "Організація попереднього контролю. Аналіз фінансово-економічної діяльності банківської системи України" (с. 65-84, фото 45-61).

Фото 45: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 46: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 47: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 48: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 49: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 50: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 51: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 52: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 53: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 54: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 55: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 56: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 57: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 58: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 59: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 60: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 61: стаття "Фінансовий стан, тенденції та проблеми..." перейшла до дисертації Яценюка практично повністю. Для збільшення натисніть на світлину

От тільки Яценюк не вказав, хто є справжніми авторами цього аналізу (і тексту, і численної графіки), як на цих сторінках, так і на с. 58-59 його дисертації (фото 62).

Фото 62: у дисертації Яценюк не вказав, хто є справжніми авторами і тексту, і численної графіки. Для збільшення натисніть на світлину

Навряд чи Арсеній Петрович забув, що це не його тексти. Про це свідчать звороти, які ним або копіюються разом із запозиченими фрагментами: "на наш погляд" (фото 63), "на нашу думку" (фото 64), або вставляються у чужі тексти: "на нашу думку" (фото 65-67), маркуючи таким чином його (псевдо) авторство.

Фото 63: зворот "на наш погляд" був скопійований у дисертацію Яценюка разом із запозиченими фрагментами. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 64: зворот "на нашу думку" був скопійований у дисертацію Яценюка разом із запозиченими фрагментами. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 65: зворот "на нашу думку" також вставляється Яценюком у чужі тексти. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 66: зворот "на нашу думку" також вставляється Яценюком у чужі тексти. Для збільшення натисніть на світлину
Фото 67: зворот "на нашу думку" також вставляється Яценюком у чужі тексти. Для збільшення натисніть на світлину

А то й взагалі приписуються собі "параметри побудованої нами економетричної моделі" (фото 68) зі статті О. Шлапака, В. Пушкарьова, Г. Карчевої (с. 3).

Фото 68: у дисертації Яценюк приписує собі "параметри побудованої нами економетричної моделі" зі статті Шлапака та інших. Для збільшення натисніть на світлину

Тексти "без посилань на авторів" наповнюють не лише дисертацію і автореферат екс-прем’єра.

Вони присутні, до прикладу, у його статті "Обґрунтування принципів і стандартів банківського регулювання та нагляду" – Вісник Української Академії банківської справи – 2003 – №1 – с. 3-7, яка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право. Українське та європейське" (фото 69-75) і підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" (1999, фото 76).

Фото 69: стаття Яценюка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право..." Для збільшення натисніть на світлину
Фото 70: стаття Яценюка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право..." Для збільшення натисніть на світлину
Фото 71: стаття Яценюка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право..." Для збільшення натисніть на світлину
Фото 72: стаття Яценюка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право..." Для збільшення натисніть на світлину
Фото 73: стаття Яценюка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право..." Для збільшення натисніть на світлину
Фото 74: стаття Яценюка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право..." Для збільшення натисніть на світлину
Фото 75: стаття Яценюка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право..." Для збільшення натисніть на світлину
Фото 76: стаття Яценюка має уривок з підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика". Для збільшення натисніть на світлину

Дивним чином, після мого відвідування електронної сторінки бібліотеки УАБС, на якій розміщувався збірник із цієї статтею Яценюка, посилання було заблоковано, а цю ж статтю, розміщену до того в Інтернеті (за оцим посиланням) було прибрано.

Подібна "підчистка" мала місце й після подання до МОН у грудні 2016 року моєї заяви із детальною довідкою про електронні адреси скопійованих у дисертації Катерини Кириленко джерел.

Можливо, це свідчить про намагання будь-якого плагіатора (або його симпатиків) сховати "кінці у воду"?

Це потрібно не лише для того, аби зберігати реноме порядності, але й для того аби мати можливість імітувати боротьбу "за все добре проти усього поганого".

Навряд чи про це знають автори Звіту ОЕСР, адже їм мабуть було б важко уявити, що в Україні боротьбу з плагіатом очолюють самі плагіатори.

Імітуючи цю боротьбу, плагіатори будуть і надалі з урядових трибун скаржитись, що в Україні "немає жодного Нобелевського лауреату", що в результаті фінансування науки з’являються "тільки… стоси паперу", доповідати про нездоланні перешкоди у боротьбі за академічну доброчесність і при цьому скасовувати пункти про позбавлення наукових ступенів у Положенні про присудження наукових ступенів. А паралельно саботувати будь-які зміни, здатні позбавити їх цих самих наукових ступенів.

Адже у перемозі над плагіатом життєво не зацікавлено як теперішнє (Гриневич – Кириленко), так і колишнє (Яценюк – Ніколаєнко) топ-чиновництво України.

Тетяна Пархоменко, доктор філософських наук, професор, спеціально для УП.Життя

Реклама:

Головне сьогодні