На кожні сьомій АЗС пальне було браковане

— 7 листопада 2008, 14:07

Протягом 10 місяців 2008 року підрозділи Держспоживстандарту перевірили 25,6 млн. літрів нафтопродуктів, повідомляє прес-служба установи.

З перевіреної кількості нафтопродуктів забраковано та знято з реалізації близько 1,3 млн. літрів (5,5%).

Із забороненої до продажу кількості нафтопродуктів реалізовувались без документів, що засвідчують якість та безпеку 42,5 %; не мали необхідної інформації про товар 40,9 %; не відповідали вимогам нормативних документів 17,7 %.

Для контролю якості та безпеки нафтопродуктів шляхом проведення лабораторних досліджень за звітний період було відібрано 406 зразків (загальна партія нафтопродуктів, від якої відбирались зразки складає 3,1 мільйонів літрів).

54 (13,3 %) відібраних зразки не відповідали вимогам нормативних документів. Тобто кожний сьомий зразок нафтопродуктів, який відбирався для проведення лабораторних досліджень, не відповідав вимогам нормативних документів.

Основні порушення, зафіксовані під час перевірок:

- невідповідність якості нафтопродуктів вимогам нормативних документів;

- відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про нафтопродукти;

- відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки нафтопродуктів;

-порушення Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 (далі - Правила).

Основними виробничими недоліками, за якими бракувались нафтопродукти, є: невідповідність вимогам ДСТУ 4063-2001 "Бензини автомобільні. Технічні умови" через завищену концентрацію фактичних смол; наявність у нафтопродуктах механічних домішок (чужорідні тіла та речовини); невідповідність вимогам ДСТУ 3868-99 "Паливо дизельне. Технічні умови" через завищену масову частку сірки та через завищену температуру спалаху в закритому тиглі.

Із загальної кількості бензинів автомобільних, які не відповідали вимогам нормативних документів, забраковано та знято з реалізації:

- 10,5 % через завищену масову частку сірки;

- 29,8 % через занижене октанове число;

- 52,7 % через завищену масову частку бензолу;

- 6,8 % через завищений вміст ароматичних вуглеводнів.

Із загальної кількості дизельного палива, яке за результатами лабораторних досліджень не відповідало вимогам нормативних документів, було забраковано та знято з реалізації:

- 33,1 % через завищену масову частку сірки;

- 48 % через занижену температуру спалаху в закритому тиглі;

- 16,1 % за показником "кінематична в'язкість";

- 2,7 % через завищений фракційний склад.

Результати перевірок АЗС засвідчили, що основними порушеннями в їхній роботі є відпуск не в повній мірі замовленої дози нафтопродуктів, неукомплектованість АЗС у повному обсязі зразковими мірниками, відсутність документів про якість та безпеку, а також відсутність передбаченої Правилами інформації щодо найменування та адреси виробника нафтопродуктів, місцезнаходження найближчих АЗС, таблички із зазначенням прізвища, імені та по-батькові чергового оператора, що відпускає нафтопродукти, копії свідоцтва про державну реєстрацію, сертифікації нафтопродуктів тощо.

Перевірками виявлено непоодинокі факти порушень Правил в частині відсутності на АЗС необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про нафтопродукти.

За виявлені порушення при реалізації нафтопродуктів на суб'єктів господарювання було накладено штрафів на загальну суму близько 1,7 млн. грн.

Представники територіальних органів у справах захисту прав споживачів у 164 випадках скерували результати перевірок для відповідного реагування до органів державного контролю та нагляду, до органів місцевого самоврядування, в тому числі у 100 випадках - до правоохоронних органів
Реклама:

Головне сьогодні