Українські школярі охляли: у 1 класі хронічні хвороби у 30%, у 9 – у 64%

— 5 грудня 2008, 14:08

Про це у своїй доповіді на засіданні санітарно-епідеміологічної служби України повідомила заступник директора Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва АМН України Надія Полька.

Вже у 1 класі відхилення з боку: опорно-рухового апарату мають до 11% школярів, носоглотки - 25%, нервової системи - 30%, органів травлення - 30%, алергійні прояви - 25%.

Від 1 до 9 класу частота зниження гостроти зору зростає у 1,5 рази, частота порушень постави - у 1,5 рази, розповсюдженість хвороб органів травлення - у 1,4 рази, розповсюдженість хвороб ендокринної системи - у 2,6 рази.

У той же час лише 5% учнів, за даними медичної документації, відносяться до спеціальної медичної групи з фізичного виховання.

[L]

41% школярів третьої групи здоров'я мають незадовільний адаптаційний потенціал: з них вправи на витривалість, які є обов'язковими, виконують 54% учнів, що свідчить про занадто високу фізіологічну ціну досягнення результату на уроках.

У цілому лише у 7% школярів спостерігається задовільний функціональний стан організму.

Високий рівень фізичної підготовленості мають лише 9,3% дітей з хронічними захворюваннями і 40% практично здорових дітей.

У фізичному розвитку школярів спостерігаються такі несприятливі тенденції, як астенізація, зниження окружності грудної клітки, зменшення життєвої ємкості легенів, м'язової сили.

На сьогодні для школярів існують 534 базових та 239 експериментальних навчальних програми, а також близько 3 тисяч альтернативних навчальних програм, які затверджені Міністерством освіти і науки.

Водночас переважна більшість цих програм не має гігієнічного обґрунтування на їх відповідність віковим морфо-функціональним можливостям організму школярів.

Робочий день сучасних учнів з врахуванням домашніх завдань триває 10-12 годин, що призводить до формування у дітей синдрому хронічної втоми та дезадаптаційних станів.

Існуючі програми з фізичного виховання не відповідають функціональним можливостям, стану здоров'я і фізичному розвитку сучасних школярів: не виконують окремі завдання програмних тестів з фізичного виховання 82% дітей молодшого шкільного віку.

Крім того, було проаналізовано умови для фізичного виховання дітей в загальноосвітніх навчальних закладах (загалом 19 856 закладів).

За матеріалами на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Реклама:

Головне сьогодні