Найкращі вузи України 2009

Такий рейтинг опублікований вдруге. Минулого року першу сходинку у списку найкращих разом з КНУ посідала Харківська юракадемія імені Ярослава Мудрого. Цього року цей вуз не потрапив навіть у п'ятірку лідерів.

Як зазначають укладачі рейтингу, новий ТОП оцінює практичну цінність знань і навичок, що дають українські вузи своїм студентам.

Для того, щоб робити висновки про кращі з кращих, було оцінено 234 вузи 3-4 рівня акредитації, враховано думки роботодавців, випускників вузів і експертів.

Щоправда, участь у рейтингу взяли лише ті навчальні заклади, які готують бакалаврів, фахівців і магістрів по п'ятьох напрямках, які є найбільш затребуваними реальним сектором економіки: бізнес/економічні спеціальності, юриспруденція, інженерні/технічні спеціальності, інформаційні технології (IT), архітектура/будівництво.

Відтак, наприклад, медичні та педагогічні вузи у "Компасі" не представлені.

Як визначали?

При складанні "Компаса - 2009" були враховані думки представників 953 компаній - роботодавців (HR-менеджерів і керівників) і 1129 випускників.

Дослідження проводилися Київським міжнародним інститутом соціології у період з лютого по квітень 2009 року на всій території України.

[L]На проведення цього дослідження донецький мільярдер виділив близько 150 тисяч доларів. Зате укладачі ТОПу хваляться: тепер абітурієнти мають практичний посібник по вибору найкращого вузу для здобуття бажаної спеціальності.

Адже найвищі місця у рейтингу посіли саме ті вузи, чиї освітні послуги (на думку випускників, працедавців та експертів) найкраще відповідають потреба ринку праці.

Випускникам вузів пропонувалося дати оцінку своєму й іншому вузам за такими критеріями: "практична цінність навчання", "досвід трудової діяльності (відсоток випускників, що працюють за фахом; можливість одержати першу роботу за фахом)", "сприяння вузу в працевлаштуванні", "задоволеність своїм вузом", "який вуз вважаєш кращим (порадив би другові)".

У свою чергу експерти і працедавці визначали вузи, що дають найбільш якісну освіту для роботи в їхній компанії.

Кожна відповідь оцінювалася балами, сума яких збільшувалася на коефіцієнт: більший мали відповіді працедавців (0,31) і експертів (0,29), менший - випускників (0,10).

Кожна відповідь оцінювалася балами, сума яких збільшувалася на коефіцієнт: більший мали відповіді працедавців (0,31) і експертів (0,29), менший - випускників (0,10).

Крім того, був ще один показник "співпраця між вузом і компаніями працедавцями". Цей показник вираховувався за кількістю компаній-працедавців та експертів, які співпрацюють з певним конкретним вузом (коефіцієнт 0,30 у загальному рейтингу).

Чому така "дискримінація" оцінок випускників? Вважається, що вони не можуть об'єктивно оцінити якість освіти у своєму та іншому вузах, тому більш важливими є все-таки думки працедавців і експертів.

Найкращі вузи України (зведений рейтинг)

Місце у рейтингу

Назва вузу

Кількість балів у рейтингу

1 місце

• Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" та
• Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

86 балів

85 балів

2 місце

• Національний університет "Києво-Могилянська академія"

52 бали

3 місце

• Донецький національний технічний університет та
• Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

50 балів

49 балів

4 місце

• Національний університет "Львівська політехніка"

47 балів

5 місце

• Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" та
• Київський національний університет будівництва і архітектури

42 балів

41 балів

Плюси і мінуси вузів-лідерів

Назва вузу

Плюси

Мінуси

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" (КПІ)

— Роботодавці високо оцінюють загальну якість освіти
— Високий рівень підготовки фахівців інженерних та IT спеціальностей.
— Найвищий, у порівнянні з іншими вузами, рівень співробітництва з працедавцями*

— Недостатній рівень підготовки по бізнес-економічних і юридичних спеціальностях.
— Випускники вважають недостатнім сприяння вузу в їхньому працевлаштуванні.
— Серед випускників різних вузів диплом "КПІ" котирується помітно нижче, ніж дипломи КНУ ім. Т.Шевченка або Києво-Могилянської академії.

Київський національний університет ім.Т.Шевченка

— Висока оцінка роботодавців якості освіти вузу.
— Високий рівень підготовки з бізнес-економічних (1-е місце, випереджають навіть КНЕУ ім. В.Гетьмана), юридичних (2-і місце) та IT спеціальностей (2-е місце після КПІ, але з великим відривом).
— Непогано налагоджена співпраця з компаніями-працедавцями*
— Висока оцінка іміджу КНУ в оцінках випускників різних вузів, що може істотно допомогти в перших кар'єрних кроках.

— Більш низький рівень підготовки фахівців інженерно-технічних спеціальностей (поступається 7-ми вузам).
— Недостатня участь вузу у працевлаштуванні випускників, особливо з популярних спеціальностей.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

— Висока оцінка роботодавців не тільки загальної якості освіти, але й готовності випускників до роботи в компанії.
— Високий рівень підготовки бізнес-економічних спеціальностей (3-і місце після КНУ і КНЕУ).
— Висока оцінка випускників рівня отриманої освіти з погляду його практичної цінності та успішності працевлаштування.
— Високий рівень престижності серед випускників різних вузів.

— Трохи відстають за рівнем підготовки фахівців юридичних (3-е місце) і IT спеціальностей (поступається 8 вузам).
— Поступається іншим лідерам рейтингу в сприянні працевлаштуванню випускників.

Донецький національний технічний університет

— Один із кращих (2-е місце після КПІ) по підготовці фахівців інженерно-технічних спеціальностей. Непоганий рівень (поступається 11 вузам) з IT спеціальностей.
— Високий показник співпраці з працедавцями*

— Трохи гірший рівень підготовки студентів з бізнес-економічних спеціальностей (поступається 5 вузам).
— Відносно невисокі оцінки випускників у питанні сприяння вузу в їхньому працевлаштуванні.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

— Високий рівень підготовки (2-е місце після КНУ) з бізнес-економічних спеціальностей (за оцінкою працедавців).

— За оцінками випускників і експертів, істотно поступається за рівнем підготовки з бізнес-економічних спеціальностей КНУ ім. Шевченка.
— Не витримує конкуренції по інших, непрофільних, напрямкам: по юридичних поступається 13 вузам, по IT - 17 вузам.

Національний університет "Львівська політехніка"

— Найсильніший вуз західного регіону, особливо в підготовці фахівців інженерно-технічних (4-е місце загального рейтингу), IT (3-е місце) і архітектурно-будівельних спеціальностей (5-е місце).
— Досить високі показники співробітництва з компаніями-працедавцями.

— Слабкі позиції за рівнем підготовки фахівців з бізнес-економічних спеціальностей.
— Відносно невисокий рівень престижності серед випускників інших вузів навіть західного регіону.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

— Високий рівень підготовки з інженерно-технічних спеціальностей (3-е місце) і непоганий з ІТ спеціальностей (4-е місце).
— Випускники високо оцінюють сприяння вузу у здобутті практичних навичок у період навчання і працевлаштуванні по закінченні вузу.

— Недостатній рівень підготовки по нетехнічних спеціальностях, у т.ч. економічних (поступається 22 вузам).

Київський національний університет будівництва і архітектури

— Найкращий в країні у своєму профілі та один із кращих у загальному рейтингу (поступається 7 вузам).
— Абсолютна більшість випускників мають роботу по спеціальності.

— Практично немає позитивних відгуків працедавців про рівень підготовки фахівців економічних та IT спеціальностей.

* реалізація спільних проектів вузу та працедавця. Але цей показник не означає допомоги вузу при працевлаштуванні. Відтак у навчального закладу може бути високий рівень співпраці з працедавцями, але низька оцінка при допомозі випускникам з працевлаштуванням

Крім рейтингів за спеціальностями, "Компас-2009" подає також ТОПи вузів по чотирьох регіонах країни: західному, центральному, східному і південному.

Найкращим вузом на заході України визнано Національний університет "Львівська політехніка" (вуз також посів 4 місце у загальноукраїнському рейтингу).

На півдні Україні найкращу освіту дає Дніпропетровський національний університет (6 місце у загальноукраїнському рейтингу).

Рейтинг найкращих вузів центрального регіону країни фактично дублює рейтинг кращих у масштабах країни. Тож на першому місці у ньому КПІ та КНУ, на другому - НаУКМА, на третьому - КНЕУ ім. В.Гетьмана.

Лідером серед вузів східного регіону є Донецький національний технічний університет.

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів за економічними спеціальностями

Місце у рейтингу

Назва вузу

1 місце

• Київський національний університет ім.Т.Шевченка

2 місце

• Київський національний університет ім. В. Гетьмана

3 місце

• Національний університет "Києво-Могилянська академія"

4 місце

• Київський національний торгово-економічний університет

5 місце

• Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів за інженерно-технічними спеціальностями

Місце у рейтингу

Назва вузу

1 місце

• Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"

2 місце

• Донецький національний технічний університет

3 місце

• Харківський політехнічний інститут

4 місце

• Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)
• Національний університет "Львівська політехніка"

5 місце

• Одеський національний політехнічний університет
• Національна металургійна академія (м. Дніпропетровськ)
• Київський національний університет ім.. Т.Шевченка

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів за ІТ-спеціальностями

Місце у рейтингу

Назва вузу

1 місце

• Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"

2 місце

• Національний університет ім.Т.Шевченка

3 місце

• Національний університет "Львівська політехніка"
• Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (м.Київ)
• Харківський національний університет радіоелектроніки

4 місце

• Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
• Дніпропетровський національний університет

5 місце

• Національний авіаційний університет (м. Київ)
• Національний університет "Києво-Могилянська академія"
• Одеський національний політехнічний університет
• Львівський національний університет ім. І.Франка
• Донецький національний технічний університет

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів за архітектурно-будівельними спеціальностями

Місце у рейтингу

Назва вузу

1 місце

• Київський національний університет будівництва і архітектури

2 місце

• Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

3 місце

• Одеська державна академія будівництва і архітектури

4 місце

• Придніпровська державна академія будівництва і архітектури (м. Дніпропетровськ)

5 місце

• Національний університет "Львівська політехніка"
• Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м.Київ)

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів за юридичними спеціальностями

Місце у рейтингу

Назва вузу

1 місце

• Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

2 місце

• Київський національний університет ім. Т.Шевченка

3 місце

• Національний університет "Києво-Могилянська академія"

4 місце

• Одеська національна юридична академія

5 місце

• Львівський національний університет ім. Івана Франка

Втім, у міжнародні рейтинги вузів українські навчальні заклади не потрапляють. Навіть до ТОП-200.

А у "Звіті про рівень конкурентноздатності за 2008-2009 роки" Всесвітнього економічного форуму у графі "вища освіта" з 7 можливих балів Україна отримала лише 4 і посіла 43 місце (з 134 країн світу).

Детальніша інформація про рейтинг і його результати - на офіційному порталі "Компасу"

За матеріалами "Компасу" та газети "Сегодня"

Реклама:

Головне сьогодні