Табачник: православній церкві варто активніше працювати у школах

— 29 квітня 2011, 18:25

"Що ефективнiше в освiтнiй сферi працюватиме православна церква, то меншим буде розрив мiж суспiльством i державою, конструктивнiшими будуть їхнi взаємини", - сказав вiн пiд час вiдеомосту Київ-Москва-Астана в Києвi в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс.

Вiн також зазначив: "Якщо б православна церква, продовжуючи освiтню та гуманiстичну мiсiю, бiльш активно спiвпрацювали в освiтньому просторi, можливо, моральнiсть освiти, особливо середнього i початкового етапiв ... деякi проблеми вирiшувалися бiльш ефективно".

За словами Дмитра Табачника, близько 40% учнiв в Українi вивчають християнську етику в курсi iсторiї України та української культури. Християнська етика належить до варiативної частини навчання i вводиться за згодою органiв батькiвського самоврядування в школах.

"Питання про релiгiйне виховання пiдростаючого поколiння за безпосередньої участi священнослужителiв - це складна i велика проблема", - сказав мiнiстр.

Вiн також наголосив, що пряме вирiшення цiєї проблеми є неможливим з позицiї українського законодавства, оскiльки, згiдно з Конституцiєю, церква вiддiлена вiд держави.

"Ми не можемо i не маємо права, не входячи в протирiччя з Конституцiєю, ввести в школах викладання того чи iншого релiгiйного вчення", - додав вiн.

При цьому Табачник наголосив, що нi законодавство, нi Міносвіти не забороняють православнiй церквi створювати i розвивати свiтськi школи, органiзованi церквою.

У свою чергу голова Синодального iнформацiйного вiддiлу Московського патрiархату Володимир Легойда зазначив: "Якщо сьогоднi ми продовжуємо говорити, що вiддiлення церкви вiд школи є наслiдком вiддiлення церкви вiд держави, значить, ми ще поки що перебуваємо в радянськiй логiцi. Це не означає, що церква має приводити до школи вiроначальнi дисциплiни ...".

Реклама:

Головне сьогодні