Столична мрія чи периферія: ціна навчання у вузах

У порівнянні з минулим, цього року майже у два рази менше випускників середніх навчальних закладів (195, 5 тис.) штурмуватимуть приміщення приймальних комісій.

Напередодні вступної кампанії, ми поцікавились у вузів, як змінились ціни на контрактну форму навчання у них.

Вартість навчання у вузах Києва

ВІДЕО ДНЯ

Вартість навчання у Київському національному торгівельно-економічному університеті залишилася незмінною. А от в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана таки є цінові зміни.

Міжнародна економіка та правознавство подорожчали більше, ніж на 8% (14 478 грн/рік), трохи менше збільшилась ціна на інші напрямки навчання. "Цього року ми підняли ціни в університеті приблизно на 1000 грн. на всі напрямки", - повідомили у приймальній комісії.

Бажаючі вступити у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на спеціальності іноземних мов тепер платитимуть за рік навчання 25 тис. грн. У приймальній комісії нам сказали, що ціна на спеціальності "журналістика", "міжнародна економіка", "право" лишилися незмінними.

Ціни на спеціальності "журналістика", "міжнародна економіка", "право" в університеті ім.Шевченка лишилися незмінними

Різке зростання спостерігається на напрямку "філософія"(+72,5 %) та технічних спеціальностях ("математика", "фізика", "механіка" (+84,84%)).

Не будуть зростати ціни у Києво-Могилянській академії. "Цьогорічні ціни на навчання ми ще не затвердили, але можу сказати, що піднімати їх не будемо", - повідомив нам секретар приймальної комісії бакалавру В'ячеслав Невінчаний.

Вартість контрактного навчання у ВНЗ України грн/рік

Напрямок, спеціальність

2010-2011 рік

2011-2012 рік

Зміни

Києво-Могилянська академія

Право

31 000

Ціни ще не сформовані

Маркетинг

28 500

Фінанси і кредит

27 500

Політологія

25 000

Соціологія

23 000

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економіка

16 230

16 230

-

Міжнародна економіка

21 640

21 640

-

Право

30 000

30 000

-

Журналістика

25 000

25 000

-

Філософія

8 115

14 000

+5 885

Математика, механіка, фізика

5 410

10 000

+4 590

НТУУ "Київський політехнічний інститут"

Всі напрямки

13 500

14 730

+1 230

Київський національний університет будівництва та архітектури

Архітектура

16 000

20 000

+4 000

Менеджмент, будівництво, геодезія

10 000

12 000

+2 000

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правознавство, міжнародна економіка

13 370

14 476

+1 106

Решта спеціальностей

12 574

13 718

+1 144

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Лікарська справа

13 464

15 080

+1 616

Медична психологія

13 464

15 080

+1 616

Педіатрія, медично-профілактична справа

12 342

13 822

+1 480

Національний авіаційний університет

Туризм

16 900

15 900

-1000

Міжнародна економіка

14 700

14 000

-700

Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова

Філологія. Переклад

15 000

15 000

-

Психологія

12 800

12 900

+100

Правознавство

12 400

12 700

+300

Видавнича справа і редагування

12 000

12 000

-

Дніпропетровський Національний гірничий університеті ім. Олеся Гончара

Право

11 210

11 210

-

Економічна кібернетика

8 808

8 808

-

Економіка підприємства, маркетинг; фінанси та кредит; облік та аудит; менеджмент

9 448

9 448

-

Комп'ютерні науки, програмна інженерія

8 043

8 043

-

Будівництво

6 255

6 255

-

Транспортні технології

7 149

7 149

-

Одеський державний економічний університет

Економіки і управління виробництвом

10 500

10 500

-

Фінансово-економічний

10 500

10 500

-

Обліково-економічний

10 500

10 500

-

Кредитно-економічний

10 500

10 500

-

Туризм, міжнародна економіка

11 600

11 600

-

Одеський національний політехнічний університет

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6 500

7 090

+590

Атомна енергетика

4 300

4 690

+590

Електротехніка та електротехнології

4 300

4 690

+390

Економічна кібернетика

5 800

6 320

+520

Економіка підприємства

8 870

9670

+800

Маркетинг

7 900

8 610

+710

Облік і аудит

7900

8 610

+710

Менеджмент

8 870

9 670

+800

Інформатика

5 800

6 320

+520

Культурологія

8 870

9 670

+800

Документознавство та інформаційна діяльність

8 870

9 670

+800

Соціальна робота

7 900

8 610

+710

Запорізький національний технічний університет

Інформаційні мережі зв'язку

6 322

8 896

+572

Фінанси і кредит

8 458

9 228

+770

Менеджмент

8 300

9 054

+754

Маркетинг

8 110

8 848

+738

Міжнародні економічні відносини

9 090

9 918

+816

Переклад

7 904

8 624

+720

Правознавство

9 240

10 080

+840

Міжнародний туризм

6 720

7 332

+612

Соціальна робота

5 880

6 414

+534

Журналістика

5 460

5 856

+396

Національний університет водного господарства та природо використання

(м. Рівне)

Архітектура

12 000

12 100

+100

Міське будівництво і господарство

7 300

7 400

+100

Водне господарство

7 100

7 200

+100

Прикладна математика та комп'ютерно-інтегровані системи

7 800

7 900

+100

Економіка підприємства

8 100

8 200

+100

Облік і аудит

8 100

8 200

+100

Менеджмент

8 050

8 150

+100

Тернопільський національний економічний університет

Аграрна економіка і менеджмент

8 900

8 900

_

Банківський бізнес

10 500

10 500

-

Економіка та управління

8 900

8 900

-

Комп'ютерні інформаційні технології

8 900

8 900

-

Міжнародний бізнес та менеджмент

10 800

10 800

-

Фінанси

10 500

10 500

-

Право

15 000

15 000

-

Облік і аудит

8 900

8 900

-

Ужгородський національний університет (УжНУ)

Туризм

9 270

9 270

-

Психологія

7 800

7 800

-

Політологія

7 600

7 600

-

Міжнародні відносини

12 860

12 860

-

Журналістика

6 370

6 370

-

Правознавство

14 060

14 060

-

Економіка підприємства

11 240

11 240

-

Фінанси і кредит

11 240

11 240

-

Облік і аудит

11 240

11 240

-

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Економіка, міжнародна економіка, фінанси, менеджмент, облік і аудит

7 900

7 900

-

Економіка підприємства

8 300

8 300

-

Архітектура будівель і споруд, містобудування, дизайн архітектурного середовища

11 000

11 000

-

Криворізький технічний університет

Економіка, організація та управління підприємствами

6 472

7 060

+588

Економічний аналіз та фінанси

6 610

7 200

+590

Облік, аудит та фінансовий аналіз

6 436

7 060

+624

Менеджмент та адміністрування

6 446

7 050

+604

Інформаційні технології

6 600

7 300-7 500

+700/900

Будівництво

6 939

7 570

+631

Харківський політехнічний інститут

Менеджмент та оподаткування; фінанси і оподаткування; економіка та маркетинг; економічний аналіз та облік; загальна економічна теорія

7 800

7 800

-

Переклад

8 900

8 900

-

Комп'ютерні та інформаційні технології

7 800

7 800

-

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" (Дніпропетровськ)

Економічна кібернетика

Економіка підприємства

Маркетинг

Менеджмент організацій

Спеціалізовані комп'ютерні системи

5 500

5 500

-

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

4 700

5000

-

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця підняв ціни контракту на 12%.

"Ціни на навчання змінилися з урахуванням річного коефіцієнту інфляції. Це аж ніяк не пов'язано зі зменшенням абітурієнтів", - повідомила член приймальної комісії Вікторія Цуприк

А от в Національному авіаційному університеті унікальне явище - зниження цін на туризмі (-1000 грн) та міжнародній економіці (-700 грн.).

Ціни контракту на периферії

Дехто вважає, що така політика столичних вузів може лише погіршити їх становище, адже абітурієнт легко може знайти альтернативний варіант - регіональний вищий навчальний заклад.

На периферії зниження цін на навчання можливе

"Зменшення цін у вузах Києва мало ймовірне. Проте таке явище можливе на периферії", - зауважили у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

Щоб перевірити достовірність твердження, ми зв'язалися із університетами Харкова, Дніпропетровська, Львову, Одеси та інших міст України.

Одеський державний економічний університет, Дніпропетровський Національний гірничий університеті ім. Олеся Гончара, Ужгородський національний університет (УжНУ), Харківський політехнічний інститут залишили вартість контракту незмінною.

У приймальній комісії Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", нам повідомили, що дирекція вузу вирішила не піднімати ціни цього року, оскільки зменшиться приплив абітурієнтів, проте і піднімати їх ніхто не збирається, адже ціни в університеті найнижчі в усьому регіоні - вартість технічних спеціальностей починає відлік з 2 800 грн.

Так само незмінними залишаються ціни у Тернопільському національному економічному університеті..

"Зміни торкнулися магістратури (минула ціна - 9 900, нинішня - 10 400грн.). Також на 600 грн. подорожчало заочне відділення (7 200 грн.). Це пов'язано зі збільшенням кількості предметів та виходом навчання на новий рівень", - розповів Олег Адамів, відповідальний секретар приймальної комісії ТНЕУ.

Криворізький технічний університет підвищив ціну на економіку та менеджмент приблизно на 600 грн., в той час як Одеський національний політехнічний університет - на 800 грн. У приймальній комісії твердять: "Технічні спеціальності не зазнали значного росту в ціні. Якщо минулого року контрактна форма навчання коливалася в межах 6 500, то зараз вартість піднялася на 400-520 грн.".

За словами членів приймальної комісії, Запорізький національний технічний університет підвищив ціну контракту на індекс інфляції ( 9,5%).

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) підняв ціни на всі напрямки лише на 100 грн. "Таким чином ми хочемо збільшити попит та заохотити абітурієнтів вступити саме в наш вуз, тим паче, що зараз їх стало менше у два рази", - зауважила начальник планово-фінансового відділу Олена Антончук.

Тут же економіка минулого року для студентів заочного відділення коштувала 5000 грн, зараз - 5 200грн.

Фото з Flickr (puresunrays, alist, T.h.o.m.a.s ).

Реклама:

Головне сьогодні