Майже 50% українцiв хотiли б повернути вступнi iспити до вишiв - опитування

— 15 серпня 2011, 10:28

Про це свiдчить дослiдження громадської думки населення України, проведене компанiєю Research&Branding Group у перiод з 15 по 25 липня 2011 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Чверть жителiв країни (24%) вагалися з вiдповiддю на запитання: "Чи потрiбно повертати вступнi iспити при вступi до вишiв".

При цьому, згiдно з опитуванням, на сьогоднi в українцiв немає чiткого уявлення про те, якою має бути система вступу до ВНЗ країни. Так, приблизно рiвна кiлькiсть респондентiв вважає, що зарахування абiтурiєнтiв має вiдбуватися за результатами шкiльного атестата та вступних iспитiв (19%), через iспити у вишi (18%) i за результатами зовнiшнього незалежного оцiнювання (ЗНО) та атестата (16%).

Ще менша кiлькiсть населення пiдтримує змiшану систему вступу, коли абiтурiєнтiв зараховують за результатами ЗНО та вступних iспитiв (3%). Найменше (11%) українцiв схвалюють систему вступу лише за результатами ЗНО. Не змогли вiдповiсти на запитання про вибiр системи вступу до вишiв 24% українцiв.

Опитування також засвiдчило, що кожен другий українець (50%) вважає, що насамперед, при вступi до ВНЗ абiтурiєнту потрiбно розраховувати на грошi, 37% - на гарнi зв'язки. Майже третина 29% українцiв вважають, що розраховуючи на свої знання краще все-таки пiдстрахуватися i майже стiльки ж (28%) спиратимуться тiльки на свої знання. 23% опитаних при вступi розраховували б на високий бал зовнiшнього незалежного оцiнювання, а кожен десятий - на свiй хороший атестат i золоту медаль.

ВІДЕО ДНЯ

Кожен другий житель країни (50%) стверджує, що вибираючи виш для вступу, слiд враховувати можливiсть подальшого працевлаштування. Трохи менше за половину українцiв (45%) як фактор, що впливає на вибiр вишу назвали можливостi батькiв. Третина українцiв (35%) при виборi вишу звертає увагу на його престиж i прибутковiсть. Лише кожен четвертий житель країни (24%) при виборi вишу враховує iнтерес до певного виду дiяльностi, а кожен п'ятий (20%) - покликання.

Думки респондентiв щодо нової електронної системи подачi документiв до вишiв роздiлилися: 30% населення країни оцiнює таку систему як прогресивну i ефективну, 29% - як непрогресивну та неефективну. При цьому вагалися з оцiнкою роботи нової системи подачi документiв 41% населення.

Збiр iнформацiї проводився методом особистого iнтерв'ю в 24-х областях України i АР Крим. Респонденти вiдбиралися за квотною вибiркою, що репрезентує доросле населення країни за мiсцем проживання (область), статтю та вiком. Обсяг вибiркової сукупностi становив 2076 осiб. Очiкувана середня похибка вибiрки становить + -2,2%.

Реклама:

Головне сьогодні