Українськi жiнки ощадливiшi за чоловiкiв – дослiдження

— 25 жовтня 2011, 18:04

Про це свiдчать результати дослiдження культури заощадження, проведеного IMAS International, повідомляє Інтерфакс.

67% респондентiв вiдкладають менше нiж 550 грн на мiсяць, i лише 6% можуть поповнити свої заощадження бiльш нiж на 1,1 тис. грн на мiсяць. У середньому житель України може вiдкладати 460 грн на мiсяць, що на 48 грн менше, нiж за результатами проведеного у 2010 роцi дослiдження.

Серед побоювань, що перешкоджають українцям заощаджувати бiльше або взагалi почати вiдкладати грошi, - можлива девальвацiя гривнi та високий рiвень iнфляцiї.

Українцi вважають за краще зберiгати кошти в готiвцi (50% респондентiв). При цьому українцi дедалi частiше починають користуватися банкiвськими продуктами - 32% респондентiв вiдкладають на картковi рахунки, 15% користуються депозитами i лише 8% зберiгають грошi на поточних рахунках.

Як зазначив керуючий директор IMAS International Ангар Льохнер, близько 81% українцiв нейтрально або негативно ставляться до iнвестицiй у фонди, акцiй, облiгацiй. Найбiльша зацiкавленiсть у можливостi iнвестування спостерiгається серед молодого поколiння - близько 74% українцiв, вiком вiд 15 до 29 рокiв, позитивно або нейтрально ставляться до iнвестицiй.

Реклама:

Головне сьогодні