Топ-200 вишів України: КПІ та Університет ім.Шевченка - лідери

— 3 червня 2013, 11:05

Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" за погодженням із Міжнародною наглядовою радою, всьоме представив академічний рейтинг університетів "Топ 200 Україна".

Протягом кількох років абсолютними лідерами серед вищих навчальних закладів України залишаються Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" і Київський національний університет ім. Т.Шевченка.

Зберегли провідні позиції Харківський національний університет ім. В.Каразіна, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний медичний університет ім. О.Богомольця, які входять до п'ятірки лідерів.

Для цих університетів характерне поліпшення показників з усіх напрямів діяльності — розвитку навчально-наукової бази, нарощування дослідницького потенціалу, підвищення якості підготовки студентів, розширення міжнародного співробітництва, залучення талановитої молоді (кількість абітурієнтів, що закінчили школу із золотою медаллю і мають нагороди різних олімпіад, досягає 50%).

Київський політехнічний інститут

Випускники цих університетів мають на ринку праці високу репутацію. Ці університети зберігають і розвивають традиції відомих науково-педагогічних шкіл, унікальну корпоративну внутрішньоуніверситетську культуру як свої найважливіші фундаментальні цінності.

[L]Впритул до п'ятірки лідерів наблизився Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Істотно поліпшив свої показники Національний університет "Львівська політехніка", який увійшов у топ-10, Одеський національний університеті ім. І.Мечникова ввійшов у топ-20.

Харківський політехнічний інститут

У низці університетів - НТУУ "КПІ", КНУ ім. Т.Шевченка, Національному аерокосмічному університеті ім. М.Жуковського "ХАІ", Таврійському національному університеті ім. В.Вернадського, Донецькому національному університеті, Сумському державному університеті та інших — помітно активізувалося міжнародне співробітництво, збільшилася кількість програм студентського обміну й програм подвійних дипломів, розширилася участь у європейських наукових програмах.

#

НЗ

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп

Оцінка якості навчання IН

Оцінка міжнародного визнання IМВ

Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

33,60310451

24,01424583

20,00551405

77,6228644

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

37,03313803

19,21667371

18,9059251

75,15573684

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

19,201151

14,50580447

14,62060281

48,32755828

4

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

12,98448316

17,22510057

13,76138584

43,97096957

5

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

26,93107719

7,864584927

9,04737463

43,84303675

6

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

17,80981241

9,283410301

16,68572665

43,77894936

7

Національний гірничий університет

18,26873025

9,136819509

12,24233824

39,64788799

8

Національний університет "Львівська політехніка"

8,646107395

14,00543078

16,75874888

39,41028706

9

Національний університет біоресурсів і природокористування України

15,98637649

14,67355561

7,734645958

38,39457806

10

Дніпропетровський національний університет

12,93045179

11,10146131

13,29707966

37,32899276

11

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

8,628442924

16,83845828

9,256103871

34,72300507

12

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

14,84857704

8,858867831

10,93003626

34,63748113

13

Національна металургійна академія України

12,54675202

6,919239799

14,3817218

33,84771362

14

Львівський національний університет імені Івана Франка

5,642966224

13,95786432

13,32244379

32,92327434

15

Харківський національний університет радіоелектроніки

12,88790652

7,613567171

11,35309755

31,85457124

16

Національний авіаційний університет

9,406658715

11,43790639

10,94603826

31,79060337

17

Донецький національний університет

7,495177551

11,38114224

12,74501043

31,62133022

18

Донецький національний технічний університет

9,643908589

9,486124533

12,28724524

31,41727836

19

Київський національний торговельно-економічний університет

5,946174474

15,30272808

9,77165312

31,02055568

20

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

6,870993267

7,120350493

16,95700455

30,94834831

Як розподілилися місця серед інших вишів можна переглянути тут>>>

Методика рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).

Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

За матеріалами euroosvita.net

Реклама:

Головне сьогодні