Лише половина українців щасливі – соціологи

— 3 липня 2013, 10:59

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як з’ясували соціологи, рівень щастя українців суттєво зменшився в період з 2010 до 2012 року і практично не змінився у 2013.

Так у 2011 році щасливими себе почували 63% опитаних українців, в 2012 - 53%, а в 2013 – 56% (на 3% збільшилася кількість щасливих, але на 3% збільшилася і кількість нещасливих).

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Так і скоріше так, ніж ні

38%

49%

52%

47%

52%

54%

57%

58%

65%

63%

53%

56%

І так і ні

27%

22%

24%

27%

25%

21%

21%

21%

19%

17%

28%

22%

Ні і скоріше ні, ніж так

33%

27%

22%

25%

20%

23%

20%

17%

14%

17%

16%

19%

ВС/НЗ

2%

2%

2%

1%

3%

2%

3%

3%

2%

3%

4%

3%

РАЗОМ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Найбільш щасливими регіонами України за даними опитування можна вважати Західний (58%) та Центральний (57%), найменш – Південний (53%). У Східному регіоні кількість щасливих людей складає 55%.

Втім, різниця між регіонами незначна і може бути пояснена різницею у віковому, освітньому рівні та різним співвідношенням міського і сільського населення.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом молоді люди значно щасливіші ніж старші, з підвищенням віку рівень щастя падає.

Як видно з опитування травня 2013 року, найбільш щасливими виявляються представники молоді 18-29 років (71%); серед представників вікової групи 30-39 років рівень щастя складає 68%, 40-49 – 52%, 50-59 – 49%, 60-69 – 43%.

Найнижчий рівень щастя у літніх людей – 40%.

Рівень щастя також пов’язаний з рівнем добробуту – чим вище рівень добробуту, тим щасливішою почувається людина. Ця залежність практично лінійна.

Так в травневому опитуванні, серед тих, кому не вистачає грошей на їжу (бідні), щасливих лише 36%, а серед тих, хто може дозволити собі купити майже все (рівень доходу вище середнього) – 78%.

Один із чинників, що впливає на рівень щастя – освіта. Чим вище освіта – тим вище рівень щастя.

Так, серед людей з неповною середньою освітою кількість щасливих 39%, з середньою – 49%, середньою спеціальною – 56% та вищою – 69%

Також рівень щастя пов’язаний з типом поселення – в містах щасливих значно більше (59%), ніж в селах (50%).

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?

Україна в цілому,

%

Західний

Центральний

Південний

Східний

Так і скоріше так, ніж ні

56.0

58.0

57.1

53.3

55.2

І так і ні

22.3

22.5

20.5

21.0

26.2

Ні і скоріше ні, ніж так

18.7

17.4

18.7

22.1

16.0

ВС/НЗ

3.0

2.0

3.6

3.7

2.6

РАЗОМ

100

100

100

100

100

За віком

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 +

Так і скоріше так, ніж ні

71.4

68.1

52.2

48.9

43.2

40.1

І так і ні

16.4

17.8

25.2

23.8

28.7

25.3

Ні і скоріше ні, ніж так

9.1

11.0

19.3

24.8

25.0

31.5

ВС/НЗ

3.1

3.1

3.3

2.5

3.0

3.1

РАЗОМ

100

100

100

100

100

100

За рівнем добробуту

Нам не вистачає грошей навiть на їжу

Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко

Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати

Ми можемо дозволити собі все що захочемо

Так

15.0

19.5

31.5

44.4

Скорiше так, нiж нi

20.7

31.0

33.6

33.3

I так, i нi

22.5

25.3

20.9

11.1

Скорiше нi, нiж так

19.4

11.7

8.7

7.7

Нi

20.7

9.1

2.6

2.6

ВС/НВ

1.8

3.4

2.5

0.9

Total

100

100

100

100

За рівнем освіти

Неповна середня (та нижче)

Середня

Середня спеціальна

Вища

Так і скоріше так, ніж ні

39.3

49.3

56.0

68.9

І так і ні

25.9

23.8

23.9

16.9

Ні і скоріше ні, ніж так

34.1

24.7

16.5

10.3

ВС/НЗ

0.7

2.1

3.6

3.9

РАЗОМ

100

100

100

100

За типом поселення

Сільське населення

Міське населення

Так

20.9

26.7

Скорiше так, нiж нi

29.5

31.9

I так, i нi

24.7

21.2

Скорiше нi, нiж так

14.4

9.6

Нi

9.0

6.9

ВС/НВ

1.5

3.7

Total

100

100

Всеукраїнське опитування проводилось протягом 21-30 травня 2013 року. Методом інтерв'ю опитано 2030 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Українська правда. Життя

Реклама:

Головне сьогодні