Нововведення вступної кампанії 2015. Інфографіка. Відео

— 7 липня 2015, 14:35

Основними є три – новий підхід до обчислення конкурсного балу, до кожної зі складових якого будуть застосовані вагові коефіцієнти, запровадження пріоритетності (рейтингування) поданих заяв та автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап, йдеться на сайті Опора.

Обчислення конкурсного балу

На відміну від попередніх років, коли загальний конкурсний бал вступника дорівнював сумі результатів ЗНО, творчих конкурсів та фізичних здібностей (у разі проведення), середнього балу атестата, а також балів за перемогу у МАН, олімпіаді, закінчення курсів довузівської підготовки – цього року до кожної із цих складових застосовується ваговий коефіцієнт. Максимально можливий конкурсний бал становить 210.

Умовами прийому встановлено, що вага:

- кожного результату ЗНО має становити не менше 20 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт не менше 0,2;

- середнього бала атестату, має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт від 0 до 0,1;

- балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) має становити не більш як 25 відсотків конкурсного бала, крім творчого конкурсу при вступі на підготовку - галузь знань "Мистецтво" та напрям "Архітектура", вага бала якого може становити не більше 50 відсотків конкурсного бала – ваговий коефіцієнт не більше 0,25 та не більше 0,5 відповідно.

Як і минулих років, результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Однак, оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Тобто, за творчий конкурс абітурієнт може отримати максимум 200 балів, до яких буде застосований відповідний коефіцієнт.

Пріоритетність, рейтингування поданих заяв абітурієнтом

Як і в попередні роки, вступники можуть подати для участі у конкурсному відборі заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них.

Важливою є конкретизація – йдеться саме про три заяви в одному ВНЗ, адже в минулі роки в Умовах прийому була норма про заяви на три напрями підготовки (на три спеціальності). У великих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за одним напрямом на різних факультетах (наприклад, у НТУ "Київський політехнічний інститут" вступ на напрям "комп’ютерні науки" відбувався одночасно на чотирьох факультетах) реально давало можливість подання абітурієнтом більше, ніж три заяви.

У 2015 році вступник може подати максимум 15 заяв: по три у п’ять вищих навчальних закладів.

Однак основною цьогорічною новацією є те, що кожній із поданих заяв – як особисто, так і дистанційно – вступник має присвоїти пріоритет, тобто показник, виражений числами від 1 до 15, де 1 – це показник найбільшої пріоритетності заяви, 15 – найнижчої.

Рейтингуючи в такий спосіб свої заяви, вступник визначається особисто, а також демонструє свій намір приймальній комісії, щодо того, де саме він хоче навчатися та за якою спеціальністю. Присвоюючи пріоритет кожній заяві, абітурієнт фактично обирає стратегію, яка дасть змогу стати студентом найбільш прийнятного для нього вищого навчального закладу, а також спеціальності.

Що слід розуміти під поняттям прийнятності? Це не обов’язково найкращий вищий навчальних заклад країни, чи найбільш популярна спеціальність. Найбільш прийнятний результат вступної кампанії для окремого абітурієнта – це можливість стати студентом відповідно до ряду критеріїв, як тих, що виставляє ВНЗ перед абітурієнтом, так і навпаки.

Для тих вступників, які визначилися із спеціальністю, прорейтингувати заяви буде легше, адже їм треба визначитися лише з ВНЗ. Наприклад, якщо абітурієнт хоче стати вчителем початкових класів, то може подавати заяву для участі у конкурсному відборі до 5 ВНЗ. Спочатку він має обрати саме п’ять навчальних закладів, куди подаватиме документи, а тоді присвоїти пріоритет кожній заяві.

Для кожного вступника ці критерії можуть бути різними, однак те, що стосується величини конкурсного балу – спільне для всіх. Якщо абітурієнт претендує на місце державного замовлення і має невисокі результати ЗНО, то стратегічно правильно пріоритетом № 1 обирати ВНЗ та спеціальність, де прохідний бал на бюджет минулого року приблизно співвідноситься з його теперішнім. Швидше за все, це не буде вищий навчальний заклад з першої десятки топ-рейтингу ВНЗ України, однак найбільш прийнятний за таких умов.

Умови прийому передбачають лише один випадок, коли найвищий пріоритет визначається апріорі. У випадку, якщо вступник бере участь у конкурсному відборі за цільовим направленням, цій заяві встановлюється найвищий пріоритет. Крім того визначено, що абітурієнт у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії. Тобто, йдучи в приймальну комісію здавати документи, вступник вже має визначитися з усіма пріоритетами.

Автоматизована система надання рекомендацій до зарахування

У минулі роки величезною проблемою вступної кампанії було те, що один абітурієнт міг бути одночасно рекомендований до зарахування на місця державного замовлення у кількох навчальних закладах, на кількох напрямах. Оскільки абітурієнт міг обрати лише один виш для навчання, то решта місць, де він був рекомендований, залишалися вакантними.

Наявність трьох етапів зарахування не вирішувала проблеми незаповнення квот державного замовлення за визначеною процедурою, а добір студентів відбувався за принципом "хто подав швидше оригінали документів, той і зарахований".

Цьогоріч рейтингові списки формуватимуться приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності.

Застосування системи пріоритетності в усіх вищих навчальних закладах дозволить за конкурсним балом рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення набагато більше абітурієнтів, ніж у минулі роки.

Відповідно до внесених змін до Умов прийому, зарахування вступників відбуватиметься в один етап, а не у три, як в попередні роки. Разом з тим, допускаємо, що частина абітурієнтів не виконає умови до зарахування, тобто не подасть оригінали документів у Приймальну комісію до 8 серпня. Умови прийому передбачають, що в такому випадку, рекомендацій до зарахування на вакантні місця державного замовлення надаватимуться вступникам із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування та мають найвищий конкурсний бал.

Оскільки Умови прийому передбачають різні підстави для участі у конкурсному відборі, окремо формуватимуться списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів, які вступають на загальних підставах, за цільовим направленням та мають право на позаконкурсний вступ.

Реклама:

Головне сьогодні