7
18 2015

.

, , , 19 , : +5… +7 , +2… +4º, +1… +3 , - 0… +2 , +1… +3º, – 3 .

 
.

, 1 .

, – . - .