У Гриневич пропонують школам обрати профіль та об'єднати предмети

МОН запропонувало до громадського обговорення проект типового навчального плану для 10-11 класів.

Зміни мають стати чинними з 2018 року, йдеться на сайті МОН.

Зміни до навчальних планів мають стати чинними з 2018 року. Фото pressmaster/Depositphotos

Враховуючи, що 2018 року передбачається плановий друк підручників для 10-х класів, зміни для старшої школи планують запроваджувати так:

[L]Січень 2017 року – громадське обговорення типового навчального плану 10-11 класів;

Лютий-квітень 2017 року – написання навчальних програм для 10-11 класів;

2018 рік – друк підручників для 10-х класів;

2019 рік – друк підручників для 11-х класів.

Навчальний план – основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого організовується навчальний процес, його складає і затверджує МОН. План має інваріантний складник (обов'язкові предмети) та варіативний (обраний школою).

Сьогодні чинним є Наказ МОН від 27.08.2010 № 834 "Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню" (тобто 10-11 класів).

У чинних типових начальних планах у інваріантній частині є 22 і більше предметів. Граничне навантаження на учня в школі – 33 години на тиждень. У середньому на вивчення одного предмета виділено 1,5 години.

У проекті для учнів 10-11 класів запропоновано іншу систему створення навчального плану для школи.

Це дає можлівисть школі визначити свій профіль і поглиблено викладати обрані предмети.

Залежно від власних ресурсів та можливостей, школи самостійно обиратимуть профіль. Якщо ж це велика школа, в якій навчається декілька паралелей, школа зможе мати класи з різними профілями викладання, а діти – обирати необхідний їм профіль навчання.

Проект оновленого типового навчального плану передбачає, що школа повинна обов’зково обрати 2-3 предмети з циклу "профільних", а також доповнити їх дисциплінами з циклу "вибірково-обов’язкових" предметів (не менше 2-х).

Йдеться про викладання вузьких спеціалізованих дисциплін, які є близькими до профілю, що обирає школа.

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а за потреби – і непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені розділи, що не включені до навчальних програм, але орієнтовані на комплекс можливих професій у руслі обраного профілю.

Тематика і зміст спеціальних курсів може розроблятися вчителями із наступним їх погодженням у встановленому порядку. Навчальний заклад може також обирати відповідний спецкурс із уже розроблених і рекомендованих МОН України.

Навіть якщо школа обирає для поглибленого вивчення гуманітарні предмети, загальні знання з Біології, Географії, Астрономії, Екології, Фізики та Хімії вона отримує в рамках інтегрованого предмету "Людина і природа", який в такій школі читатиметься 3 години на тиждень.

Інтегровані знання з Правознавства, Економіки, предмету "Людина і світ" школярі старших класів отримуватимуть в рамках предмету "Людина і суспільство".

Реклама:

Головне сьогодні