Вперше обрали Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій

— 30 травня 2017, 17:51

Довгоочікуваний склад Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки та технологій обрали.

Туди увійшли 24 лідери наукової спільноти України.

"Українська правда.Життя" наводить повний список.

Фото:Depositphotos

ФОКІН Андрій Артурович, доктор хімічних наук, професор, Київський політехнічний інститут.

КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор, Інститут високих технологій, КНУ.

КЛИМЧУК Олександр Борисович, доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник Відділу гідрогеологічних проблем, Інститут геологічних наук НАН України.

МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отарович, доктор хімічних наук, професор, завкафедри фізичної хімії ХНУ імені В. Н. Каразіна.

ІЗОТОВ Юрій Іванович, доктор фізико- математичних наук, завідувач відділу фізики зір і галактик Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

ГОЛОВАЧ Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії статистичної фізики складних систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, начальник відділу статистичної фізики та квантової теорії поля Інститут теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України.

ЧЕРНІГА Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичної фізики, Інститут математики НАН України.

АНІСІМОВ Ігор Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, професор кафедри фізичної електроніки КНУ імені Т. Г. Шевченка.

ОКОВИТИЙ Сергій Іванович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

ПАРАСЮК Олег Васильович, кандидат хімічних наук, доцент, декан хімічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

СТОВПЧЕНКО Ганна Петрівна, доктор технічних наук, професор, Провідний науковий співробітник відділу Фізико-металургійних проблем електрошлакових технологій Інститут Електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Директор ЧП Елмет-Рол.

БІЛОУС Анатолій Григорович, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу хімії твердого тіла в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

ЛИСЕЦЬКИЙ Лонгін Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, відділ молекулярних і гетеро-структурованих матеріалів.

Фото:Depositphotos

СТАСИК Олег Володимирович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник, в.о. завідувача відділом сигнальних механізмів клітини НАН України, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту біології клітини НАН України.

АРБУЗОВА Світлана Борисівна, доктор медичних наук, професор, Член- кореспондент НАМН України, директор Комунальної лікувально-профілактичної установи "Східно- Український спеціалізований Центр медичної генетики та пренатальної діагностики", професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідуюча відділом сенсорної сигналізації; професор кафедри молекулярної фізіології та біофізики КАУ МОН та НАН України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри зоології та екології тварин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ЄМЕЦЬ Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, член- кореспондент НАН України, заввідділу клітинної біології та біотехнології Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України.

ДІДУХ Яків Петрович, доктор біологічних наук, професор, член- кореспондент НАН України, заввідділом геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

ЄГОРОВ Ігор Юрійович, доктор економічних наук, професор, заввідділом інноваційної політики, економіки і організації високих технологій, Інститут економіки та прогнозування НАН України

ГУНДОРОВА Тамара Іванівна, доктор філологічних наук, професор, заввідділом теорії літератури та компаративістики Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

ВОРОБЙОВА Ольга Петрівна, доктор філологічних наук, професор, завкафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського

ПРОКОПОВИЧ Павло Володимирович, доктор філософії з економіки, завкафедри економіки та менеджменту Київської школи економіки

Фото: Depositphotos

Склад комітету на основі конкурсу формував спеціально створений Ідентифікаційний комітет з питань науки. Туди увійшли 9 провідних вчених, троє відчизняних науковців, і шестеро – іноземних.

"Ми орієнтувалися на головне завдання комітету – з’ясувати причини проблем у науковій сфері, розробити план заходів для їх усунення та долучитися до розробки національної стратегії, що об’єднає науковий, інноваційний та промисловий розвиток України", – розповів Сергій Рябченко, очільник Ідентифікаційного комітету, завідувач відділу фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН.

[L]Він вважає, що до складу комітету потрапили люди з високим науковим рівнем і необхідним розумінням того, як наука працює та взаємодіє з реальним сектором економіки.

Половину членів комітету обрали на 4 роки, іншу половину – на 2.

Ідентифікаційний комітет також визначив ще 10 вчених для резерву. На випадок, якщо когось з обраних членів доведеться замінити.

Наступний крок до повноцінного запуску Нацради з питань розвитку науки і технологій – створення Адміністративного комітету.

Туди увійде також 24 особи. Його сформують на основі пропозицій центральних органів виконавчої влади, НАНу та національних галузевих академій наук, Київської міської та обласних держадміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ та ВНЗ.

Реклама:

Головне сьогодні