ВУЗам дозволили стягувати плату зі студентів за академзаборгованість

— 24 квітня 2009, 13:54

Також плату можуть стягувати при складанні академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах двох навчальних закладів, у разі переведення студента з одного вищого навчального закладу до іншого.

Відповідна постанова Кабінету міністрів, якою доповнюється перелік платних послуг, що надаються державними навчальними закладами, опубліковано на урядовому порталі.

Вузам дозволено зробити платним надання послуг, пов'язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням.

Зокрема, друкування дисертацій, друкування і розсилання авторефератів, стенографування під час захисту (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів).

Платними можуть стати відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин, проведення за бажанням учнів та студентів додаткових індивідуальних занять, консультацій та занять з дисциплін, не передбачених навчальними планами.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Кабінет міністрів дозволив зробити платним забезпечення форменим одягом, організацію та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів та виставок у разі, коли це не передбачено навчальними планами.

Платити доведеться і в бібліотеках вузів, зокрема, за послуги з друкування, ксерокопіювання, сканування текстів та запис їх на носії, користування літературою понад установлені навчальними закладами строки.

Платними можуть стати і видання та реалізація підручників, навчальних посібників, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій, інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та навчально-методичної літератури, бланкової продукції.

Брати гроші Кабмін дозволив за забезпечення доступу до інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування корпоративною електронною поштою.

Відшкодувати Вузу доведеться і витрати на виготовлення та оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтва про закінчення аспірантури, докторантури та інших документів про вчені звання, крім тих, що виготовляються за рахунок коштів державного бюджету. Платити доведеться і за виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок.

Ще однією зі статтею доходів Вузів стане надання в оренду приміщень та надання в користування різного роду обладнання, спортивного і туристичного інвентарю, будинків у місцях відпочинку, техніки, реквізиту, аудіо- та відеозаписів, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій та іншого інвентарю, якщо це не передбачено навчальними планами.

Реклама:

Головне сьогодні