Найкращі вузи України 2013

Рейтинг найкращих вузів в Україні "Компас -2013" публікується вже вшосте. Цього року він розраховувався за тією ж методологією, що і минулорічний.

Дещо змінилася лише кількість навчальних закладів: у загальному списку було оцінено 239 вишів України.

У зведеному рейтингу, першу позицію вже кілька років стабільно тримає Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Цей виш отримав 98 балів.

На другій позиції, розташувався Київський національний університет імені Тараса Шевченка (65 балів). Зазначимо, що університет, у порівнянні з минулим роком, втратив 18 балів.

За ним розташувався Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (50 балів).

Національний університет "Львівська політехніка" та Донецький національний технічний університет та Києво-Могилянська академія посіли четверту позицію із 38 і 36 і 35 балами відповідно.

Київський університет будівництва та архітектури та Національний авіаційний університет посіли п'яту позицію (33 і 32 бали).

Методологія оцінювання

[L]Упорядники рейтингу зазначають, що проект має на меті визначення вузів, навчання в яких має найбільшу практичну цінність і відповідає вимогам реального сектора економіки, а також гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування.

При розрахунку рейтингу враховувалися такі критерії, як задоволеність випускників вишів отриманою освітою та можливістю використати його у трудовій діяльності, сприйняття роботодавцями якості освіти в українських вузах, сприйняття експертами якості освіти і співпраця між вузами і компаніями-роботодавцями.

Зазначимо, що до рейтингу потрапили виші, що мали ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів хоча б на одному із вказаних напрямів. Крім того, одним із критеріїв, що розраховувалися при формуванні списку вишів, став сумарний ліцензійний об'єм підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів одного напряму у виші.

Найкращі вузи України (зведений рейтинг)

Місце в рейтингу

Назва вузу

Назва вузу

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

98

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

65

3

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

50

4

Національний університет "Львівська політехніка"

38

4

Донецький національний технічний університет

36

4

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

35

5

Київський національний університет будівництва та архітектури

33

5

Національний авіаційний університет

32


Окрім загального рейтингу вузів, "Компас -2013" традиційно представляє ще два ТОПи - по регіонах та за напрямами підготовки.

Регіональний рейтинг

Серед вузів Східного регіону на першій позиції розташувався Донецький національний технічний університет (84 бали).

Друге місце посідає Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (58), третє - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (56).

Четверту сходинку посів Донецький національний університет (44 бали). П'яте місце - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (39 балів).

Серед вишів Заходу, традиційно, перші дві позиції посіли львівські вузи: Національний університет "Львівська політехніка" (96) та Львівський національний університет імені Івана Франка (45). На третій сходинці опинився Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (35).

Четверту позицію посів Національний університет водного господарства та природокористування у Рівному (30), а завершує п'ятірку найкращих вишів західного регіону Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (21).

П'ятірка лідерів центрального регіону виглядає так: Вінницький національний технічний університет (84 бали), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (65 балів), Державний вищий навчальний заклад "Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського" (65 балів), Сумський державний університет (51 бал) та Чернігівський державний технологічний університет (51).

Зазначимо, що цього року столиця не увійшла до списку центрального регіону, бо для неї було створено окремий рейтинг вишів. Тож, кращими вузами столиці стали:

1 місце - Київський Національний університет України "Київський політихнічний інститут" (98 балів), за ним - Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка (66 балів). Третє місце - Київський Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (50 балів). Четверте: Києво-Могилянська академія (36 балів). П'яте: Київський національний університет будівництва та архітектури (33 бали).

У південному регіоні, кращим вузом став Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (86). Друге місце - Національний гірничий університет (84), третє - Національна металургійна академія України (76).

Четверта позиція - Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" (71), п'ята - Запорізький національний технічний університет (61).

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів за напрямком інформаційні технології

Місце у рейтингу

Назва вузу

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

5

Харківський національний університет радіоелектроніки

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів із архітектури/будівництва

Місце у рейтингу

Назва вузу

1

Київський національний університет будівництва і архітектури

2

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

3

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

5

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів із бізнесу

Місце у рейтингу

Назва вузу

1

"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

4

Київський національний торговельно-економічний університет

5

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів із інженерно-технічних напрямків

Місце у рейтингу

Назва вузу

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

2

Донецький національний технічний університет

3

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

4

Національний університет "Львівська політехніка"

5

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів із юридичних напрямків

Місце у рейтингу

Назва вузу

1

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3

Одеська національна юридична академія

3

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

За матеріалами "Компасу"

Реклама:

Головне сьогодні