Які шкідливі речовини містяться у тютюновому димі – пам'ятка від МОЗ

13186
12 квітня 2011

Тютюнові вироби та дим, який вони виділяють, містять багато фармакологічних, активних, токсичних, мутагенних й канцерогенних компонентів.

Зокрема, 4-(N-нiтрозометиламiно)-1-(3-пiридил)-1-бутанон (NNK), N-нiтрозонорнiкотин (NNN) - речовини, що вiдносяться до першої групи канцерогенiв згiдно з класифiкацiєю Мiжнародного агентства дослiджень раку (Мадре).

"Вони є етiологiчним чинником злоякiсних пухлин легенiв, стравоходу, пiдшлункової залози, ротової порожнини у людей, що споживають тютюн. При взаємодiї з нiтрозамiнниками молекули ДНК змінюють свою структуру, що є початком злоякiсного зростання", - йдеться в повiдомленнi МОЗ.

Незважаючи на тенденцію до зниження вмісту смол у димі сучасних сигарет і викликане ним зниження надходження в організм курця поліциклічних ароматичних вуглеводнів, спостерігається більше надходження в організм курця нітрозамінів, що призводить до зміни структури захворюваності на рак легенів, а саме до зниження частоти плоскоклітинного раку і зростання числа випадків аденокарциноми.

Крiм того, у тютюновому диму мiститься акролеїн, який вiдноситься до речовин загальнотоксичної дiї. Акролеїн провокує розвиток астми, а також пiдвищує ризик розвитку онкологiчних захворювань. Виведення метаболiтiв акролеїну може призвести до запалення сечового мiхура - циститу. Одним iз метаболiтiв цiєї речовини в органiзмi є глiцидальдегiд, який на мiсцi його введення в експериментах на мишах i щурах викликає розвиток злоякiсних новоутворень та iндукує виникнення мутацiй у бактерiй i клiтин ссавцiв.

В органiзм курця також потрапляє ацетальдегiд - канцероген, який викликає дефекти плоду.

 "У дослiдах на щурах його вдихання викликає збiльшення частоти злоякiсних пухлин слизової оболонки носа, у хом'якiв викликає рак гортанi. У низьких концентрацiях iнгаляцiя ацетальдегiду хом'якам збiльшує частоту виникнення пухлин органiв дихання, iндукованих введенням класичного канцерогену - бензапирену. Речовина викликає розриви ДНК, мутацiї у бактерiй i в мiтохондрiях дрiжджiв, а також хромосомнi порушення у рослин", - йдеться в повiдомленнi.

МОЗ попереджає, що в сигаретах також мiститься бензол, постiйне вживання якого призводить до лейкопенiї, тромбоцитопенiї та анемiї. Великi дози бензолу викликають панцитопенiю - пригнiчення кiсткового мозку, його гiпоплазiю i апластичну анемiю, а також гострий мiєлоїдний лейкоз.

Сигаретний дим також багатий на бензапiрен, який при курiннi осiдає на слизових оболонках органiв дихання.

1,3-бетадiен впливає на зростання частоти новоутворень.

Монооксид вуглецю (чадний газ) характеризується високою здатнiстю утворювати хiмiчну сполуку з гемоглобiном. "У зв'язку з цим пiдвищений рiвень оксиду вуглецю в легенях i кровi курця зменшує спроможнiсть кровi переносити кисень, що позначається на функцiонуваннi всiх тканин органiзму. Мозок i м'язи (включаючи серцеву) не можуть дiяти на повну силу без достатнього надходження кисню", - йдеться в повiдомленнi.

У легенi курця також потрапляє формальдегiд, який здатний викликати гострi та хронiчнi отруєння. У дослiдах на тваринах доведено його канцерогеннiсть.

Низькi концентрацiї формальдегiду викликають у людини подразнення очей, носа та шкiри, нудоту, головний бiль i запаморочення, вищi викликають почуття стиснення у грудях, головний бiль, сильне серцебиття. Формальдегiд утворює ковалентне з'єднання з ДНК, утворюючи поперечнi зшивки ДНК - бiлок i викликаючи порушення молекули цiєї кислоти.

Здатний до вираженої алергенної дiї, включаючи дерматит.

Завдяки алергічній чутливості до формальдегіду навіть при дуже низьких його концентраціях можуть спостерігатися астматичні симптоми. Сильна дія або така, що повторюється, може призвести до ураження нирок. Алергічна реакція, яка проявилася хоч один раз, потім може виникати навіть при контакті з дуже малою кількістю формальдегіду.