З паперів у "цифру": що пацієнтам і медикам дасть електронна система охорони здоров'я

Реформа медицини в Україні підходить до активної фази.

З 1 квітня розпочнеться кампанія підписання декларацій (угод) з лікарями "первинки".

Тобто тими медиками, до яких ми звертатимемося найчастіше: педіатрами, терапевтами чи сімейними лікарями.

Фото: Monkeybusiness/Depositphotos

Декларації вноситимуть в електронну базу, яка стане частиною E-health – електронної системи охорони здоро'я.

За словами МОЗ, вона має дозволити реалізувати принцип "гроші ходять за пацієнтом", а також аналізувати ситуацію із станом здоров’я населення.

E-health також повинна дозволити максимально автоматизувати та зробити прозорим процес закупівлі медпослуг для пацієнтів і уможливити створення "єдиного медичного простору" – координації та взаємодії між рівнями меддопомоги.

Наразі проект постанови Кабміну "Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я" винесли на громадське обговорення.

"УП.Життя" спробувала розібратися, що електронна система охорони здоров'я дасть пацієнтам, лікарям та закладам охорони здоров'я.

ЩО В E-HEALTH ЗМОЖЕ РОБИТИ ПАЦІЄНТ:

Електронний кабінет ми можемо створювати самі, або нам може у цьому допомогти законний представник.

Після реєстрації ми можемо заходити в свій електронний кабінет, вводячи свої ідентифікаційні дані.

Пацієнт може реєструвати себе в центральній базі, подавати заяви про редагування інформації про себе в реєстрі пацієнтів, вносити та переглядати іншу інформацію про себе та пацієнта, законним представником якого він є.

Ми також можемо подавати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (сімейний лікар, терапевт, педіатр), надавати доступ медпрацівникам та іншим користувачам до інформації про себе, в тому числі в Реєстрі медзаписів та Реєстрі декларацій про вибір лікаря.

ЩО В E-HEALTH МОЖУТЬ РОБИТИ МЕДИКИ

Медичні спеціалісти мають право реєструвати себе в базі, подавати заяви про редагування інформацію про себе в Реєстрі медспеціалістів.

Фото: SimpleFoto/Depositphotos

Медпрацівники мають право:

 • вносити до бази електронну версію декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником);
 • створювати, вносити інформацію про рецепти, направлення, інші медичні записи, переглядати та подавати заяви про редагування інформацію створені ними документи в центральній базі;
 • отримувати доступ до даних дані про пацієнта, що міститься в базі, якщо пацієнт погодиться або без його згоди у випадках, передбачених законом.

ЩО У БАЗІ МОЖЕ РОБИТИ СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Керівник суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я може реєструвати себе в базі, вносити зміни в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, Реєстрі уповноважених осіб суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

[L]Також він може укладати, змінювати та припиняти договори за програмою медичних гарантій.

А ще формувати та подавати Національній службі здоров'я електронні звіти, первинні та розрахункові документи.

Уповноважені особи суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я мають право реєструвати пацієнтів, медичних спеціалістів та медичних працівників в центральній базі, подавати заяви про редагування інформації про них в відповідних Реєстрах; вносити в центральну базу електронну версію декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником).

На всі електронні документи в центральній базі накладуть електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону.

В E-HEALTH БУДЕ 7 РЕЄСТРІВ:

Тут будуть такі відомості про нас:

 • унікальний номер в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) або серія та номер паспорта для осіб, в паспорті яких є відмітка контролюючого органу про відмову від РНОКПП;
 • прізвище, ім’я, по батькові (далі – ПІБ);
 • дата та місце народження;
 • фактичне та зареєстроване місце проживання;
 • серія, номер, орган і дата видачі, строк дії документу, що посвідчує громадянство України або спеціальний статус особи, що надає такому пацієнту право на отримання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
 • телефон, адреса електронної пошти;
 • інформація про законного представника особи (у разі наявності);
 • сформований в Реєстрі унікальний код пацієнта;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

ВАЖЛИВО: Дані реєстру пацієнтів є інформацією з обмеженим доступом.

Тут буде інформація про чинні та припинені декларації.

В реєстрі будуть такі відомості:

 • унікальний код пацієнта з Реєстру пацієнтів;
 • унікальний код лікаря, який надає первинну медичну допомогу, з Реєстру медичних працівників;
 • унікальний код надавача медичних послуг з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • унікальний код місця надання медичних послуг обраного пацієнтом з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • інші відомості, передбачені формою декларації.

Мова йде про заклади охорони здоров'я, тих, хто має ліцензію на медичну практику (ФОПи), лабораторії, які уклали або хочуть укласти договір за програмою медгарантій або надають медпослуги як підрядники надавачів медпослуг.

У реєстрі буде вказано:

 • повне найменування (та скорочене у разі його наявності) або ПІБ ФОП;
 • код ЄДРПОУ або РНОКПП чи серія та номер паспорта ФОП, в паспорті якої є відмітка контролюючого органу про відмову від РНОКПП;
 • форма власності (для юридичних осіб);
 • місцезнаходження;
 • ПІБ, посада, контактні дані, сформований в Реєстрі унікальний код керівника суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я;
 • ПІБ, посади, сформовані в Реєстрі унікальні коди уповноважених осіб суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я та їх права доступу в Системі;
 • відомості про чинні та анульовані ліцензії, акредитацію, інші дозволи суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я;
 • інформація про місця надання медичних послуг / відокремлені підрозділи аптек: адреса, контактні дані для запису на прийом, сформований в Реєстрі унікальний код місця надання медичних послуг / відокремленого підрозділу аптеки;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

Тут розмістять інформацію про осіб, які здобули освіту в сфері охорони здоров'я.

У реєстрі будуть такі дані:

 • унікальний код особи з Реєстру пацієнтів;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • спеціальність;
 • дата початку роботи за спеціальністю та інформація про період, протягом якого особа не працювала за спеціальністю;
 • сформований в Реєстрі унікальний код медичного спеціаліста;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

ВАЖЛИВО: Інформація до зазначеного Реєстру вноситься зокрема шляхом електронної взаємодії та обміну інформацією з Реєстром документів про освіту.

Тут розміщуватиметься інформація про медпрацівників, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктами господарювання у сфері охорони здоров’я.

У реєстрі буде вказано:

 • унікальний код особи з Реєстру медспеціалістів;
 • унікальний код суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • посада та спеціалізація медичного працівника;
 • контактні дані для запису на прийом до такого медпрацівника;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

Тут буде інформація про договори про медобслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладені зі службою здоров'я.

В реєстрі будуть такі дані:

 • дата укладення, строк договору; с
 • сформований в Реєстрі унікальний код договору про медобслуговування населення за програмою медичних гарантій;
 • унікальний код надавача медичних послуг з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • унікальні коди медичних спеціалістів з Реєстру медичних спеціалістів, які будуть залучені до виконання договору;
 • унікальні коди підрядників (закладів охорони здоров'я, ФОП, лабораторій) з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, які будуть залучені до виконання;
 • унікальні коди місць надання медпослуг з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, які будуть залучені до виконання договору;
 • контактні дані для запису на прийом;
 • перелік та графік надання медичних послуг;
 • інформація про обладнання надавача медичних послуг;
 • дата припинення договору;
 • інформація про зміни до договору;
 • інші відомості, визначені МОЗ.

Тут буде інформація про договори про реімбурсацію за програмою медичних гарантій, укладені з Національною службою здоров'я.

До цього реєстру включають такі дані:

 • дата укладення;
 • строк договору;
 • сформований в Реєстрі унікальний код договору про реімбурсацію;
 • унікальний код аптеки з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • унікальні коди відокремлених підрозділів аптеки, в яких пацієнти можуть отримати лікарські засоби за рецептом, з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • інформація про зміни до договору; дата припинення договору;
 • іншу інформацію, визначену МОЗ.

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я ЗОБОВ'ЯЗАНА ПУБЛІКУВАТИ:

 • договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та договір про реімбурсацію за програмою медичних гарантій разом з усіма додатками, які не містять персональних даних протягом 5 днів з дати їх укладення;
 • знеособлену інформацію про перелік та обсяг наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій – щоквартально.

Центральною базою даних володітиме і розпоряджатиметься Національна служба здоров'я.

МОЗ розпоряджатиметься реєстрами медичних спеціалістів та суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

Адміністратором центральної бази є держпідприємство "Електронне здоров’я", воно належить до сфери управління МОЗ.

Реклама:

Головне сьогодні