Експертиза: підручники з математики не можна використовувати через велику кількість помилок

Такий висновок Інституту української мови НАН України надійшов до парламентського комітету з питань науки і освіти, йдеться у повідомленні Комітету, опублікованому у понеділок.

Експерти Інституту дослідили підручники після офіційного звернення комітету і виявили численні мовні (орфографічні, пунктуаційні, граматичні, стилістичні, логічні, а також технічні) помилки.

Тексти підручників, як йдеться у висновку, суперечать чинним правописним нормам сучасної української літературної мови. Найпоказовіші помилки експерти розписали на 10 сторінках.

У висновку експертів зазначається, що з огляду на велику кількість мовних помилок, підручники з математики згадані підручники з математики "не можна використовувати у навчальному процесі початкової школи".

Голова Комітету з питань освіти і науки Лілія Гриневич направила Міністру освіти і науки експертний висновок Інституту української мови з метою виправлення у ході навчального процесу вказаних в експертному висновку помилок.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

про мовне оформлення підручників

"Математика" для 1 класу загальноосвітніх навчальних

закладів (автори — Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька. — К. : Видавничий дім

"Освіта", 2012. — 144 с.) та "Математика" для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори — Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька. — К. : Видавничий дім "Освіта", 2012. — 160 с.)

Ознайомившись із підручниками Ф.М. Рівкінд і Л.В. Оляницької "Математика" для 1 класу та "Математика" для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, констатуємо, що в текстах цих видань виявлено численні мовні (орфографічні, пунктуаційні, граматичні, стилістичні, логічні, а також технічні) помилки. Тексти підручників суперечать чинним правописним нормам сучасної української літературної мови. Найпоказовіші з виявлених у підручниках помилок подаємо нижче.

1 клас:

1. Орфографічні:

а) не дотримано правил чергування у – в:

записи у зошиті (стор. 23, завд. 2), правильно: записи в зошиті;

…вільні квартири у чарівних будиночках (стор. 31, завд. 1), правильно: …вільні квартири в чарівних будиночках;

В який день тижня… (стор. 34, завд. 5), правильно: У який день тижня…;

…і у нього [ведмедика] залишилася ще одна повна бочка (стор. 68, завд. 4),правильно: …і в нього [ведмедика] залишилася ще одна повна бочка;

б) інші орфографічні помилки:

Ерік Беел (стор. 3), правильно: Ерік Белл;

Постав запитання до малюнку (стор. 10, завд. 2), правильно: Постав запитання до малюнка;

У кінотеатр ішло 5 хлопчиків, а на зустріч їм… (стор. 73, завд. 6), правильно: У кінотеатр ішло 5 хлопчиків, а назустріч їм…;

мірка довжини (стор. 117, завд. 3), правильно: міра довжини.

2. Пунктуаційні:

Перший доданок7, а другий доданок 2 (стор. 47, завд. 5, немає тире на місці пропущеного присудка),правильно: Перший доданок –7, а другий доданок – 2;

Фокусник витягнув з правого рукава 5 стрічок, а з лівого рукава4 (стор. 56, завд. 6, немає тире на місці пропущеного присудка), правильно: Фокусник витягнув із правого рукава 5 стрічок, а з лівого рукава – 4;

За зиму він [ведмедик] з’їв 7 бочок медуі у нього залишилося… (стор. 68, завд. 4, пропущено кому між частинами складносурядного речення), правильно: За зиму він [ведмедик] з’їв 7 бочок меду, і в нього залишилося…;

На скільки менше зелених яблукніж червонихбуло у Полі?(стор. 74, завд. 3, порівняльний зворот ніж червонихне відокремлено комами), правильно: На скільки менше зелених яблук, ніж червоних, було у Полі?;

На скільки офіцер вищийніж солдатик?(стор. 92, завд. 3, перед порівняльним зворотомніж солдатик немає коми), правильно: На скільки офіцер вищий, ніж солдатик?;

Для розв’язання цієї задачі, треба скласти числовий вираз … (стор. 96, завд. 1, зайва кома), правильно: Для розв’язання цієї задачі треба скласти числовий вираз;

Учні поїхали на екскурсію на трьох автобусах. У перший сіло 34 учні, у другий22 учні, а у третій23 учні(стор. 137, завд. 4, немає тире на місці пропущеного присудка),правильно: Учні поїхали на екскурсію на трьох автобусах. У перший сіло 34 учні, у другий – 22 учні, а в третій – 23 учні;

Дідусь обкопав 12 дерев, батько24 дерева, син – 10 (стор. 138, завд. 5, немає тире на місці пропущеного присудка),правильно:Дідусь обкопав 12 дерев, батько– 24 дерева, син – 10.

3. Граматичні:

а) неправильно узгоджені в роді або в числі поєднувані слова:

Скільки всього звіряток?.. Що тримає кожен з них? (стор. 28, завд. 5, займенниккожен не узгоджений у роді з іменником звірятко), правильно: Скільки всьогозвіряток?.. Що тримає кожне з них?;

б) інші граматичні помилки:

Два десятка і 0 одиниць(стор. 95, завд. 2, неправильно вжито закінчення в іменникадесяток у називному відмінку), правильно: Два десятки і 0 одиниць;

До якого яблука повзе кожна гусінь (стор. 35, завд. 4,неправильно вжито слово гусіньзамість гусениця), правильно: До якого яблука повзе кожна гусениця;

Скільки днів у тижні (стор. 34, завд. 5), правильно: Скільки днів має тиждень або Зі скількох днів складається тиждень;

При додаванні нуля до будь-якого числа отримуємо те саме число (стор. 42, завд. 1),правильно: Після додавання нуля до будь-якого числа отримаємо те саме числоабо: Додавши нуль до будь-якого числа, отримаємо те саме число;

При додаванні до нуля будь-якого числа… (стор. 42, завд. 1), правильно: Післядодавання до нуля будь-якого числа… або: Додавши до нуля будь-яке число, …;

При відніманні нуля від будь-якого числа… (стор. 42, завд. 1), правильно: Післявіднімання нуля від будь-якого числа… або: Віднявши нуль від будь-якого числа, …;

При відніманні рівних (однакових) чисел… (стор. 42, завд. 1), правильно: Після віднімання рівних (однакових) чисел… або: Віднявши рівні (однакові) числа, …;

використовують при лічбі (стор. 43, завд. 2), правильно: використовують під час лічби;

а число, яке отримали виконуючи дію додавання, називають сумою… (стор. 47,завд. 1, пропущено кому, неправильно вжито дієприслівник), правильно: …а число, яке отримали, виконавши дію додавання, називають сумою або …а число, яке отримали після додавання, називають сумою;

…а число, яке отримали, виконуючи дію віднімання, називають різницею (стор. 49,завд. 1, неправильно вжито дієприслівник), правильно: …а число, яке отримали,виконавши дію віднімання, називають різницею або …а число, яке отримали після віднімання, називають різницею.

4. Стилістичні:

а) ужито слова-кальки, що є буквальними перекладами з російської мови:

казкові чоловічки (стор. 25, завд. 3), правильно: казкові герої або персонажі;

Скільки всього приборів лежало на столі? (стор. 55, завд. 3), правильно: Скільки всього предметів лежало на столі?

Він [Лісовичок] пригостив одним тістечком Галявинку й одним тістечком Поляночку(стор. 57, завд. 4, Поляночка українською мовою це і є галявинка);

Знайди місце посадки кожного парашутиста (стор. 65, завд. 2), правильно: Знайди місце приземлення кожного парашутиста;

прослідкуй (стор. 69, завд. 1), правильно: простеж;

Скільки дисків було у Знайки? (стор.72, завд. 4), правильно: Скільки дисків було у Знайка?

б) неправильно вжиті слова:

Підбери до них схеми (стор. 66, завд. 2), правильно: Добери до них схеми;

Поціль у мішечок (стор. 71, завд. 4), правильно: Влуч у мішечок.

5. Логічні:

а) двозначність у формулюванні завдань:

Купили 10 кг суниць і 5 кг аґрусу. З 5 кг ягід зварили варення. Скільки ягідзалишилося?(стор. 119, завд. 5, пропущено слово кілограмів), правильно: Купили10 кг суниць і 5 кг аґрусу. З 5 кг ягід зварили варення. Скільки кілограмів ягід залишилося?

6. Технічні помилки:

ес. д.; ес. і д.; ес.(стор. 112, завд. 1, немає відступів між числами та буквами), правильно: 1 дес. 2 од.; 6 дес. і 6 од.; 3 дес.;

Де на на малюнку… (стор. 19, завд. 4, повторення тих самих слів), правильно: Де намалюнку…;

Ось пос-лухайте (стор. 141, додаток, неправильно перенесено слово), правильно: Ось по-слухайте.

2 клас

1. Орфографічні:

а) не дотримано правил чергування у – в:

В якій скарбничці грошей найбільше? (стор. 7, завд. 13), правильно: У якій скарбничці грошей найбільше?;

Запиши числа, вставляючи пропущені (стор. 13, завд. 60; стор. 15, завд. 68; стор. 17,завд. 79; стор. 19, завд. 88; стор. 21, завд. 103), правильно: Запиши числа,уставляючи пропущені;

Встанови закономірність… (стор. 21, завд. 103; стор. 2, завд. 139; стор. 33, завд. 167; стор. 45, завд. 245; стор. 47, завд. 257; стор. 49, завд. 268; стор. 67, завд. 385; стор. 73, завд. 426; стор. 79, завд. 460), правильно: Установи закономірність…;

Уранці 5 вантажівок виїхало у рейс… (стор. 32, завд. 161), правильно: Уранці 5 вантажівок виїхало в рейс…;

Долити у кожний бутиль… (стор. 41, завд. 222), правильно: Долити в кожний бутель…;

Візьми до уваги: всі числа… (стор. 53, завд. 295), правильно: Візьми до уваги: усі числа…;

Встав такі числа (стор. 69, завд. 394), правильно: Устав такі числа;

Скільки трикутників потрібно добудувати у кожній фігурі… (стор. 76, завд. 440),правильно: Скільки трикутників потрібно добудувати в кожній фігурі…;

вгорі (стор. 78, завд. 449), правильно: угорі;

…для підгодовування птахів взимку… (стор. 81, завд. 466), правильно: …для підгодовування птахів узимку…;

Тім розклав кульки у 7 коробок по 3 кульки у кожну (стор. 135, завд. 834),правильно: Тимко розклав кульки в 7 коробок по 3 кульки в кожну;

б) інші орфографічні помилки:

Лунтік (стор. 32, завд. 162), правильно: Лунтик;

бутиль (стор. 41, завд. 222), правильно: бутель.

2. Пунктуаційні:

Дізнаєшсяхто виграв… (стор. 16, завд. 71, пропущено кому в складнопідрядному реченні), правильно: Дізнаєшся, хто виграв…;

розв’язання (стор. 42, завд. 223, після цього слова потрібно поставити двокрапку),правильно: розв’язання:;

Полічи усноскільки дев’яток потрібно майстру (стор. 88, завд. 511, пропущено кому між частинами складного речення), правильно: Полічи усно, скільки дев’яток потрібно майстрові;

Малюк отримав на день народження 18 солдатиків. А морячків у 2 рази менше(стор. 104, завд. 599, немає тире на місці пропущеного присудка), правильно:Малюк отримав на день народження 18 солдатиків. А морячків–у 2 рази менше;

Накресли 2 відрізки так, щоб один був довшийніж другийна 2 см… (стор. 120,завд. 726, порівняльний зворот ніж другийне відокремлено комами), правильно:Накресли 2 відрізки так, щоб один був довший, ніж другий,на 2 см…;

У скільки разів більше качокніж лебедівплавало на озері (стор. 133, завд. 821, порівняльний зворот ніж лебедів не відокремлено комами), правильно: У скільки разів більше качок, ніж лебедів, плавало на озері;

У скільки разів більше помідорів, ніж огірківзібрала мама (стор. 144, завд. 911, перед порівняльним зворотом ніж огірківнемає коми), правильно: У скільки разів більше помідорів, ніж огірків, зібрала мама;

В автобус зайшло k дорослих, а дітейу 8 разів більше (стор. 146, завд. 923, немає тире на місці пропущеного присудка), правильно: В автобус зайшло k дорослих, а дітей– у 8 разів більше;

Визнач довжину шляху, що пролетів метелик? (стор. 157, завд. 32, замість знака питання потрібно поставити крапку), правильно: Визнач довжину шляху, що пролетів метелик.

Щоб підсмажити шматочок хліба з одного бокупотрібна 1 хв. (стор. 153, завд. 979, пропущено кому між частинами складнопідрядного речення), правильно: Щоб підсмажити шматочок хліба з одного боку, потрібна 1 хв.;

Данило прочитав книжку за три дні. Першого дня він прочитав 9 сторінок, а другогона 2 сторінки більше (стор. 154, завд. 7, немає тире на місці пропущеного присудка),правильно: Данило прочитав книжку за три дні. Першого дня він прочитав 9 сторінок, а другого–на 2 сторінки більше;

На скільки більше дітей, ніж дорослихоблив хлопчик? (стор. 156, завд. 25, після порівняльного звороту ніж дорослихнемає коми), правильно: На скільки більше дітей, ніж дорослих, облив хлопчик?

3. Граматичні:

а) порушено норми дієслівного керування:

Катя назбирала в парку каштани, Іванна – каштани і жолуді (стор. 51, завд. 283),правильно: Катя назбирала в парку каштанів, Іванна – каштанів і жолудів;

Мирон назбирав наклейки (стор. 68, завд. 391), правильно: Мирон назбирав наклейок;

б) неправильно визначено рід іменника:

Яку відстань подолав мурашка, якщо він приніс до свого будиночка три гілочки?(стор. 111, завд. 651, неправильно визначено рід іменник мурашка), правильно: Яку відстань подолала мурашка, якщо вона принесла до свого будиночка три гілочки?

в) неправильно вжито закінчення іменника, поєднаного із числівником:

2 лебедя (стор. 25, завд. 124, неправильно вжито закінчення в іменника лебідь), правильно: 2 лебеді;

г) неправильно вжиті прийменники:

при лічбі (стор. 10, завд. 37), правильно: під час лічби;

при розв’язуванні (стор. 12, завд. 49), правильно: під час розв’язування аборозв’язуючи задачу;

Дмитрик на свій день народження роздав 15 цукерок своїм друзям стор. 98,завд. 565), правильно: Дмитрик у свій день народження роздав 15 цукерок друзям.

4. Стилістичні:

а) уживання слів-кальок, що є буквальними перекладами з російської мови:

Задайте якомога більше запитань… (стор. 5, завд. 2), правильно: Поставте якомога більше запитань…;

Маша(стор. 13, завд. 58; стор. 62, завд. 347; стор. 63, завд. 348), правильно:Марійкачи Марічка;

…кілька кілограмів борошна використали на випічку (стор. 19, завд. 88), правильно:…кілька кілограмів борошна використали для випікання;

…накресли горизонтальну і вертикальну прямі таким чином, щоб… (стор. 29,завд. 148), правильно: …накресли горизонтальну і вертикальну прямі так, щоб…;

Виконай перевірку (стор. 40, завд. 212, 217; стор. 50, завд. 275; стор. 75, завд. 436),правильно: перевір;

б) неправильно вжиті слова:

На одній вулиці 20 будинків, а на другій (стор. 8, завд. 23), правильно: На одній вулиці 20 будинків, а на іншій;

На одній полиці стояло 14 книг, а на другій … (стор. 8, завд. 26), правильно: На одній полиці стояло 14 книг, а на іншій;

Довжина однієї ланки ламаної…, другої…, третьої… (стор. 38, завд. 206), правильно:Довжина першої ланки ламаної…, другої…, третьої…;

зошити в лінію, зошити в косу лінію (стор. 38, завд. 198), правильно: зошити в лінійку, зошити в косу лінійку;

…допомогти вирішити цю складну задачу (стор. 42, завд. 224) правильно: …допомогти розв’язати цю складну задачу;

У театральній студії займалось а учнів перших класів… (стор. 55, завд. 308),правильно: Театральну студію відвідувало а учнів перших класів…;

У шкільному театрі "Прем’єра" займалося 16 дівчаток (стор. 66, завд. 373),правильно: У шкільному театрі "Прем’єра" грало 16 дівчаток;

Хто з них найкраще справився із завданням? (стор. 68, завд. 387), правильно: Хто з них найкраще впорався із завданням?

один і той самий приклад… (стор. 73, завд. 426), правильно: той самийприклад…;

назва гри "Кращий обчислювач" (стор. 75, завд. 434), правильно: найкращий абонайшвидший, або вправний обчислювач;

Магазин закрився на перерву о 14.00. О 15.00 відкрився для роботи (стор. 128,завд. 791), правильно: Магазин зачинили на перерву о 14.00. О 15.00 відчинилидля роботи;

Які числові дані не використовувались(стор. 129, завд. 797), правильно: Які числові дані не використовувалися…;

Потяг іде до місця призначення 48 год. Він вийшов о 5 год вечора (стор. 156,завд. 20), правильно: Потяг їде до місця призначення 48 год. Він виїхав о 17 год;

в) повторення слів:

Дмитрик на свій день народження роздав 15 цукерок своїм друзям (стор. 98,завд. 565), правильно: Дмитрик на свій день народження роздав 15 цукерок друзям.

5. Логічні:

а) двозначність у формулюванні завдань:

Скільки огірківпродали на базарі? (стор. 12, завд. 49, пропущено слово кілограмів),правильно: Скільки кілограмів огірків продали на базарі?

Скільки стрічки залишилося у модельєра? (стор. 50, завд. 273, пропущено словодециметрів), правильно: Скільки дециметрів стрічки залишилося в модельєра?

див. ще: стор. 9, завд. 30; стор. 13, завд. 58–59; стор. 17, завд. 76; стор. 21, завд. 99; стор. 23, завд. 114;

б) порушено логічний виклад інформації у формулюванні завдань:

стор. 8, завд. 24;

в) некоректно сформульовано завдання чи запитання:

накресли довжину (стор. 11, завд. 47), правильно: накресли відрізок завдовжки…;

На водяних ліліях сиділи 26 метеликів і кілька бабок. Коли 7 бабок полетіло, то їхзалишлося 5… (стор. 67, завд. 383, кілька – це не 12, див.: Словник української мови. – 1973. – Т. IV. – С. 160);

Потяг іде до місця призначення 48 год. Він вийшов о 5 год вечора (стор. 156,завд. 20), правильно: Потяг їде до місця призначення 48 год. Він виїхав о 17 год;

г) нагромадження зайвої інформації у формулюваннях завдань:

яке число не потрібно використовувати при розв’язуванні задачі? (стор. 12,завд. 49), правильно: яке число зайве під час розв’язування задачі?

ґ) недостатньо інформації для сприймання змісту:

це – діаметр. Його позначають d. …Це – радіус. Його позначають r(стор. 464,завд. 462), правильно:це – діаметр. Його позначають літерою d. …Це – радіус. Його позначають літерою r.

6. Технічні помилки:

Довжина ламаною дорівнює (стор. 28, завд. 140), правильно: Довжина ламаної дорівнює;

Скільки місяців чекав снігу Віті (стор. 128, завд. 787), правильно: Скільки місяців чекав снігу Вітя.

Одночасно голова парламентського Комітету запропонувала відомству оприлюднити на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України експертний висновок до уваги вчителів та батьків – з метою корегування навчального процесу.

Як відомо, понад місяць триває дискусія довкола помилок у підручниках для школярів. Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Олександр Удод у відповідь на критику підручників зауважив, що помилок немає.

А ті зауваження, які лунають, стосуються друкарських помилок. А критика, яка шириться пресою на адресу нових підручників, "є свідченням нецивілізованої конкурентної боротьби".

Раніше тернопільські видавці заявляли, що у згаданих підручниках з математики понад сотні помилок.

Міністр освіти і науки Дмитро Табачник сказав, що мимодруки у підручниках були через те, що авторка "Математики" хворіла.

"Той підручник, де були висмикнуті - до речі "Математика" не першого класу, а другого – там не було такої кількості підручників, було кілька мимодруків ("опечаток"). Не можна експлуатувати цю тему, тому що це єдиний рукопис з усіх 153 підручників, автор якого – чудовий вчитель математики Фаїна Михайлівна Рівкінд не змогла вичитати цей рукопис, бо знаходилася влітку, коли була друга верстка, в останній стадії онкозахворювання", - сказав Табачник.

"І досить вже журналістам мучити пам'ять цієї світлої жінки. Немає її поруч, а видавництво всі "опечатки" вже розіслало в кожну школу. Пожалійте світлу пам'ять вчителя", - додав він він.

Як раніше повідомляла "Українська правда. Життя", підручники з математики для першого класу написані незрозумілою для першокласника мовою.

Крім того, "Буквар" та "Українська мова" і "Літературні читання" для другого класу переповнені текстами на сільську тематику і містять чимало слів, які нині не використовуються у розмові.

Реклама:

Головне сьогодні