Тест

Чи знаєте ви шкільну програму з математики? Перевірте свої знання у ТЕСТі

Чи знаєте ви шкільну програму з математики? Перевірте свої знання у ТЕСТі

Як відомо, українські школярі не дуже добре здали ЗНО з математики минулого року.

Після цього експерти почали розповідати, чому потрібно добре вчити математику та як вона важлива для розвитку дитини.

Але чи добре пам'ятають математику дорослі?

Перевірте себе у тесті, який нам допомогла скласти вчителька математики київської школи № 225 Галина Опрощенко, та дізнайтеся, чи можете ви відрізнити гіперболу від параболи, а паралелепіпед від паралелограму.

Математика – це наука яка складається з основних розділів

Піраміда – це…

Функція, яка має вигляд f’(x) називається:

Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші – ні…

Якщо в трикутнику два кути рівні,то цей трикутник…

Кутом називають…

Рівняння виду ax²+bx+c=0 називають:

Графіком тригонометричної функції y = sin x

Тригонометричними функціями є

Графіком квадратичної функції f(x)= ax²+ bx+c є

а² - b² – формула скороченого множення:

1 літр – це…

а²+ b² = c² – це?

Периметр – це сума …

Трикутники бувають:

У виразі 48*27 + 48*73 = зручний порядок виконання дій такий:

Від перестановки доданків…