Семен Єсилевський

провідний науковий співробітник Інституту фізики НАНУ

провідний науковий співробітник Інституту фізики НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, спеціаліст у галузі молекулярної біофізики і комп’ютерного дизайну лікарських препаратів