Соціологи помітили покращення самооцінки здоров’я українців

— 29 листопада 2013, 18:01

Про це свідчать результати досліджень Омнібус КМІС за 1995-2013 роки. Він відслідковує динаміку самооцінки стану здоров’я населенням України, починаючи з 1995 року.

Тривалий час соціологи КМІСу відзначали погіршення цієї самооцінки. Однак від початку 2000-х років спостерігається поступове зростання частки позитивних відповідей на це запитання.

Станом на листопад 2013-го року 38,8% опитаних дорослих назвали своє здоров’я добрим або навіть дуже добрим, що вдвічі перевищує відповідний показник 2001 року (19%), йдеться у прес-релізі за результатами останнього дослідження.

Паралельно відбувається скорочення частки тих, хто негативно оцінює стан свого здоров'я: з 31,4% у 2001-му році до 17,7% у 2013-му.

Цілком очікувано, що стан здоров’я прямо пов’язаний з віком, причому частка людей, що позитивно оцінюють своє здоров’я, відчутно зросла в усіх вікових групах, окрім найстаршої (60 років та старші).

ВІДЕО ДНЯ

Аналізуючи групи за статтю, соціологи констатують традиційно вищу самооцінку здоров’я чоловіками у порівнянні з жінками, і це типово для всіх вікових груп. Можна припустити, що чоловіки починають скаржитись на здоров’я лише тоді, коли ці проблеми перетворюються на досить серйозні.

Іншим фактором, що позитивно впливає на здоров’я, є освіта: чим вона вища, тим здоровішими почуваються люди.

Дані опитування демонструють також прямий зв’язок між рівнем матеріального добробуту респондентів та їхньою самооцінкою здоров’я. Очевидно, вищий рівень добробуту забезпечує кращі можливості для турботи про власне здоров’я.

І хоча умови праці та рівень матеріального добробуту традиційно кращі у міській місцевості, соціологи не знайшли жодних відмінностей між самооцінкою стану здоров’я мешканцями міст та сіл.

Протягом 9–20 листопада 2013 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування громадської думки.

Методом інтерв'ю опитано 2011 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Реклама:

Головне сьогодні