З 1 липня харчі з ГМО будуть марковані

14
22 травня 2009

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 13 травня, оприлюдненою на сайтi Верховної Ради, продукт треба маркувати, якщо вмiст ГМО в ньому або сировинi для нього перевищує 0,1%.

У разi вiдсутностi генетично-модифiкованих організмів у продуктi або якщо його вмiст менший, нiж зазначено, може бути використане маркування "без Без  генетично модифікованих  організмів ", повідомляє "Інтерфакс".

Зазначена інформація підлягає перевірці в установленому Держспоживстандартом порядку.

Реклама:

Згiдно з постановою, харчовi продукти, що мiстять ГМО або виготовленi з їх використанням та введенi в обiг в Українi без позначок, пiдлягають вилученню з обігу.Реклама: