Українців стало ще менше

— 26 квітня 2011, 16:54

Про це свідчать дані Державного комітету статистики, опубліковані у вівторок.

Як зазначається, зменшення чисельності населення країни відбулося виключно за рахунок природного скорочення - 36,4 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення - 3,1 тис. осіб.

Природне скорочення населення спостерігалося у 24 регіонах країни, і тільки в м.Києві, Рівненській та Закарпатській областях зареєстровано природний приріст населення (відповідно 579, 308 і 269 осіб).

Природний рух населення у січні-лютому 2011р. характеризувався зростанням народжуваності та скороченням смертності. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 69 народжених дітей.

Рівень смертності зменшився з 16,4 померлих на 1000 наявного населення у січні-лютому 2010 року до 15,7 - у січні-лютому 2011-го.

ВІДЕО ДНЯ

Найвищий рівень смертності зафіксовано в Чернігівській області, найнижчий - у м.Києві.

Серед причин смерті населення України у січні-лютому 2011 року, як і в січні-лютому 2010 року, перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге - новоутворення, третє - зовнішні причини смерті.

У січні-лютому 2011 року було зареєстровано 466 випадків мертвонароджень, що на 49 менше порівняно з відповідним періодом минулого року, та дещо зменшилася кількість дітей, померлих у віці до 1 року.

Основними причинами смерті дітей віком до 1 року були: окремі стани, що виникають у перинатальному періоді; природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії; зовнішні причини смерті; деякі інфекційні та паразитарні хвороби; хвороби нервової системи; хвороби органів дихання.

Залишається значною частка немовлят, причина смерті яких медичними працівниками не була встановлена, - 4,8%.

Реклама:

Головне сьогодні