УЦОЯО затвердив завдання, які будуть на НМТ-2023

Олена Барсукова — 27 березня 2023, 12:58

Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики національного мультипредметного тесту 2023 року.

На сайті опублікували інформацію про кількість завдань з кожного предмета, форми тестових завдань, час на їх виконання, схеми нарахування балів.

Тести з української мови, історії України, біології та хімії міститимуть по 30 завдань, з математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання.

"Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів", – наголошують в УЦОЯО.

Кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з усіх предметів учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Фото: minervastock/Depositphotos

Якими будуть завдання на НМТ-2023?

Українська мова

Українська мова входить до основного (обов’язкового) блоку НМТ.

Зміст завдань з української мови відповідатиме програмі ЗНО.

У зазначеній програмі учасників тестування має цікавити лише частина "Українська мова", яка охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови, а саме:

 • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
 • Лексикологія. Фразеологія;
 • Будова слова. Словотвір;
 • Морфологія;
 • Синтаксис;
 • Стилістика;
 • Розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно, як і в тесті ЗНО з української мови.

Однак розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" буде приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування.

Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань);
 • з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);
 • на встановлення відповідності (5 завдань).

Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

За виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Для отримання результату з української мови за шкалою 100-200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 5 тестових балів.

УЦОЯО вже підготував демонстраційний варіант НМТ з української мови.

Математика

Тестування з математики учасники проходитимуть у межах основного (обов’язкового) блоку НМТ.

Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:

 • Числа і вирази;
 • Рівняння, нерівності і їх системи;
 • Функції;
 • Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
 • Планіметрія;
 • Стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);
 • на встановлення відповідності (3 завдання);
 • відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання).

Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 32.

Для отримання результату з математики за шкалою 100-200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 4 тестових бали.

Як і минулого року, під час роботи над завданнями з математики учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, які містять формули з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики", "Геометрія".

Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційний варіант НМТ з математики.

Історія України

Історію України учасники можуть вибрати третім предметом за бажанням.

Зміст завдань блоку НМТ з історії України відповідатиме програмі ЗНО з історії України (розділи 6-32) й охоплюватиме події другої половини XVI – початку ХХІ століття:

 • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
 • Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
 • Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.;
 • Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
 • Українські землі в другій половині XVIII ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
 • Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;
 • Україна в роки Першої світової війни;
 • Початок Української революції;
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • Відновлення незалежності України;
 • Становлення України як незалежної держави;
 • Творення нової України.

Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);
 • на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання);
 • на встановлення послідовності (3 завдання);
 • з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

У завданнях на послідовність:

 • по 3 тестових бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);
 • по 2 тестових бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);
 • по 1 тестовому балу, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);
 • по 0 тестових балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

Також по 1 тестовому балу нарахують за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із 7 запропонованих варіантів.

Отже, за виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів.

Для отримання результату з історії України за шкалою 100-200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 6 тестових балів.

УЦОЯО підготував демонстраційний варіант НМТ з історії України.

Біологія

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати третім предметом біологію.

Зміст завдань тесту НМТ з біології відповідатиме програмі ЗНО з біології та охоплюватиме 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі:

 • Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;
 • Закономірності спадковості і мінливості;
 • Біорізноманіття;
 • Організм людини як біологічна система;
 • Основи екології і еволюційного вчення.

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді (24 завдання);
 • на встановлення відповідності (4 завдання);
 • з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).

Завдання з біології оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

По 1 тестовому балу нараховують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів – за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.

За виконання завдань з біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів.

Для отримання результату з біології за шкалою 100-200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 5 тестових балів.

Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційний варіант НМТ з біології.

Іноземна мова

Для проходження НМТ учасники за бажанням також можуть вибрати третім предметом іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку).

Зміст завдань тестів з іноземної мови відповідатиме програмі ЗНО з іноземних мов й міститиме частини "Читання" та "Використання мови".

Тести з іноземних мов (англійської, німецької, французької або іспанської) міститимуть по 32 завдання різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань);
 • на встановлення відповідності (11 завдань);
 • заповнення пропусків (16 завдань).

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно встановлену відповідність та по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.

За виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Для отримання результату з іноземної мови за шкалою 100-200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 4 тестових бали.

УЦОЯО підготував демонстраційний варіант НМТ з англійської мови.

Фізика

Також учасники за бажанням можуть вибрати третім предметом фізику.

Зміст завдань тесту з фізики відповідатиме програмі ЗНО з фізики й охоплюватиме 5 тематичних розділів:

 • Механіка;
 • Молекулярна фізика та термодинаміка;
 • Електродинаміка;
 • Коливання і хвилі. Оптика;
 • Елементи теорії відносності. Квантова фізика.

Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді (12 завдань);
 • на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);
 • відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань з фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Для отримання результату з фізики за шкалою 100-200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 4 тестових бали.

Під час виконання завдань з фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме таблицею "Префікси до одиниць SI" і таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційний варіант НМТ з фізики.

Хімія

Третім предметом на НМТ також можна вибрати хімію.

Зміст завдань блоку НМТ з хімії відповідатиме програмі ЗНО з хімії й охоплюватиме 4 розділи:

 • Загальна хімія;
 • Неорганічна хімія;
 • Органічна хімія;
 • Обчислення в хімії".

Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);
 • на встановлення відповідності ("логічні пари) (2 завдання);
 • відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань з хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.

Для отримання результату з хімії за шкалою 100-200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 4 тестових бали.

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25 ℃", "Ряд активності металів".

Нагадаємо, цьогоріч у національному мультипредметному тесті обов'язковими будуть лише 2 предмети – українська мова та математика.

До предметів за вибором належить історія України, іноземна мова, хімія, фізика, біологія.

Читайте також: НМТ-2023: яким буде тестування для випускників цьогоріч

Реклама:

Головне сьогодні