Вступ-2021: лайфхаки, цікаві поради та цифрові сервіси в освіті

Вступ-2021: лайфхаки, цікаві поради та цифрові сервіси в освіті

Наразі вступ до закладів освіти відбувається шляхом подання заяв через електронну систему, де для пошуку конкурсних пропозицій на вступ ви маєте обрати:

 • регіон, в якому плануєте навчатись;
 • заклад освіти;
 • форму навчання та спеціальність.

Після пошуку ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які можна подати електронні заяви.

Звучить трохи складно, чи не так?

Пропонуємо копнути в процес обрання спеціальності трохи глибше. Ми покажемо, як максимально правильно оцінити свої шанси на вступ і обрати саме той заклад освіти, куди ви можете вступити з більшою ймовірністю.

Розглянемо три блоки питань.

ВІДЕО ДНЯ

Які особливості брати до уваги при підготовці до ЗНО?

Для вступу на кожну спеціальність необхідно здавати ЗНО з чітко визначеного переліку предметів.

Підготовка до ЗНО – тривалий процес, який потребує зусиль і концентрації. Тому ми зупинимось на особливостях, які допоможуть оцінити ваші сильні сторони та наблизять до розуміння, які спеціальності можуть відповідати вашим уподобанням.

Певно, що кожен з вас вже має перелік спеціальностей, до яких тяжіє. Тому, для початку ознайомтесь з наборами сертифікатів ЗНО, які необхідно подати для вступу на обрані спеціальності.

Для зручності та простоти вибору розділіть предмети ЗНО на:

 • ті, в яких ви добре орієнтуєтеся і хочете здавати;
 • ті, які не бажаєте здавати.

Обирайте лише ті спеціальності, для яких потрібні сертифікати ЗНО з предметів, у яких ви добре орієнтуєтеся і відчуваєте власні сили. Тобто оцініть наскільки перетинається ваша готовність до успішної здачі певних тестів з омріяними спеціальностями.

Спробуйте свої сили на пробному ЗНО, бо дуже важливо відчути атмосферу, в якій буде проходити оцінювання.

Після – проаналізуйте результати, спробуйте зрозуміти чому ви помилилися в тій чи іншій відповіді на питання.

Обов'язково продумайте й інші варіанти закладів освіти, не обмежуйте себе лише одним ЗВО та однією спеціальністю – намагайтеся максимально реалізувати свої права і можливості.

Що таке конкурсна пропозиція і як обраховувати конкурсний бал?

Під час пошуку закладів освіти через електронні сервіси (про них мова йдеться нижче) після обрання спеціальності ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій.

Що це таке?

Якщо коротко, то конкурсна пропозиція – це пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для приймання вступників на певну освітню програму за спеціальністю.

КП також включає інформацію про форму здобуття освіти, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня, перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів.

Згідно з умовами прийому існує декілька видів конкурсних пропозицій, ми поговоримо про Відкриту. Тому що, в основному, саме такі конкурсні пропозиції беруть участь у роботі алгоритму адресного розміщення державного і регіонального замовлення.

Якщо ви подали заяву на Відкриту КП, конкурс за конкретною спеціальністю проводиться одночасно серед усіх вступників країни, загалом по усіх закладах вищої освіти, де є обрана вами спеціальність.

У Відкритій КП немає фіксованого обсягу місць, але існує максимальний обсяг – бажана закладом освіти кількість бюджетних місць.

Тобто заздалегідь невідомо скільки людей зможуть вступити на навчання, а лише після роботи алгоритму буде конкретно визначено кількість рекомендованих до зарахування вступників.

Ці особливості роботи алгоритму ми розглянемо трохи нижче.

Інфографіка МОН

Не забувайте, що важливу роль відіграє конкурсний бал поданої заяви.

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001. Тобто ваш остаточний конкурсний бал буде складати, наприклад, – 186,173.

Ми чудово розуміємо, що формула може видатись трохи складною, але так само розуміємо, що вступнику варто зрозуміти й опанувати розрахунок конкурсного бала.

Щоб хоча б приблизно, орієнтуючись на поточну статистику подання заяв під час вступної кампанії, розуміти свої шанси на вступ.

Для вступу для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), конкурсний бал обраховується за формулою:

КБ = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ

 • П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів;
 • П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;
 • А – середній бал документа про ПЗСО;
 • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу освіти у разі вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка (радимо уважно передивитись Додаток 2 до Умов прийому);
 • МЛ – оцінка за мотиваційний лист. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти. Тож радимо звернути на них увагу.
 • К1-К6 – визначені закладом освіти коефіцієнти до згаданих складових КБ.

Остаточно КБ множиться на додаткові коефіцієнти – що варто про них розуміти?

Система коефіцієнтів існує для стимулювання вступу на певні галузі та у певні регіони. Це непоганий шанс отримати додаткові бали та підвищити власні шанси на вступ.

Які коефіцієнти існують?

🎯 Регіональний коефіцієнт

1 - м. Київ;

1,04 - у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській областях;

1,02 - в інших областях.

🎯 Галузевий коефіцієнт

1,02 - для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності з Додатку 2 Умов прийому;

1 - в інших випадках.

🎯 Сільський коефіцієнт

1,02 - для осіб, зареєстрованих у селі, та які в рік вступу здобули ПЗСО у закладах освіти, що знаходяться на території сіл;

1,05 - для спеціальностей з Додатку 2 Умов прийому та спеціальностей 211 "Ветеринарна медицина", 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза".

🎯 Першочерговий коефіцієнт

1,05 - для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів та уклали договір про відпрацювання не менше трьох років у селі або смт.

Починаючи з минулого року закладам вищої освіти дозволяється приймати вступників з урахуванням бала за мотиваційний лист.

Мотиваційний лист – це документ, в якому вступник пояснює причини, через які він вважає себе найкращим кандидатом для вступу на бюджетне місце. Вага такого листа може становити до 1% конкурсного бала (який обраховується до тисячних). Тож він матиме вирішальне значення лише при оцінці кандидатів з приблизно однаковими балами.

Критерії та порядок оцінювання розробляються закладом освіти та затверджуються головою його приймальної комісії, після чого оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до початку прийому мотиваційних листів.

В цей же строк головою приймальної комісії затверджується склад комісії з оцінювання мотиваційних листів.

Тобто, якщо університет вимагатиме від вступників мотиваційні листи, то він має: а) ознайомити їх із вимогами і розробити критерії оцінювання; б) прийняти ці листи, перевірити їх і оголосити результати.

Мотиваційні листи мають бути написані й перевірені до початку сесії ЗНО. Перше ЗНО цього року відбудеться 21 травня, отже, вже 20 травня вступники знатимуть, як оцінили їхні листи.

Як працює алгоритм адресного розміщення державного та регіонального замовлення?

Важливою складовою алгоритму є пріоритетність, яка вказує на черговість розгляду ваших заяв на вступ.

Навіщо вказувати пріоритет?

І справді, можна подати одну заяву і на цьому закінчити. Але якщо за результатами роботи алгоритму, ваш конкурсний бал виявиться недостатнім для вступу на бюджет на обрану спеціальність – зможете навчатись лише на контракті.

Тому ми наголошуємо – ви маєте право подати 5 заяв на бюджет на будь-які спеціальності. Розширюйте власні можливості, реалізувавши це право, не обмежуйтесь лише однією заявою.

Безпосередньо під час подання заяв вам потрібно розташувати їх в порядку саме вашої зацікавленості, де на першому місці буде заклад освіти, в якому ви бажаєте навчатися найбільше. Наступний – з нижчим пріоритетом. Також вам варто пам'ятати й ставитись до цього дуже уважно – після подання заяви змінити пріоритетність неможливо.

Зважайте, що для заяви може бути здійснена лише одна рекомендація на бюджет і, якщо ви відмовитесь від бюджетного місця, обраного алгоритмом, зможете вступити лише на контракт.

Безпосередньо під час роботи алгоритму адресного розміщення заяви розглядаються почергово, а не одномоментно.

Припустимо, ви подали всі 5 заяв, до розгляду спочатку береться заява з першим пріоритетом. Якщо ця заява отримала рекомендацію на бюджет – інші заяви не розглядаються. Якщо ж заяві відмовлено, розглядається друга тощо.

Наприклад, на умовну спеціальність на всі заклади вищої освіти по країні виділений суперобсяг – 500 місць, тобто це кількість місць, які готова профінансувати держава цього року. Після цього кожний ЗВО встановлює максимальний обсяг, тобто кількість вступників, яку заклад бажає прийняти.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ: Кабмін оприлюднив обсяг цьогорічного держзамовлення до вишів

Чому ми наголошували, що максимальний обсяг – лише бажана кількість вступників, яких готовий прийняти заклад освіти?

З цього приводу виникає багато запитань і вам варто розуміти, що максимальний обсяг 10 місць у закладі освіти не означає, що їх обов'язково займуть 10 вступників.

Припустимо, що у ЗВО-1 максимальний обсяг 10 місць, мінімальний конкурсний бал спеціальності по країні 182 і подано на бюджет – 40 заяв. Але рекомендацію до зарахування отримав тільки один вступник, в якого конкурсний бал 185. Всі інші заяви не отримають рекомендацію на бюджет через недостатній конкурсний бал. Тобто з 10 місць державою буде профінансоване лише 1.

Тепер розглянемо роботу алгоритму на прикладі одного вступника.

Спеціальність, яку ви плануєте опановувати є у двох закладах вищої освіти – ЗВО-1 та ЗВО-2.

ЗВО-1 – флагман української освіти та потрібно мати високий конкурсний бал, наприклад, 185, щоб туди вступити.

ЗВО-2 – заклад середній і достатньо 165 балів, щоб вступити на бюджет на вашу спеціальність.

А тепер трохи порахуємо. ЗВО-1 може прийняти 10 студентів на бюджет і мінімальний бал 185.

Якщо ви подали тільки одну заяву в цей ЗВО на обрану спеціальність і:

 1. Ваш бал нижчий за 185;
 2. Бал буде мінімально достатнім, але 10 місць займуть вступники, які мають більший бал, ніж ваш – ви зможете навчатися на контракті.

Разом з тим, якщо другим пріоритетом ви поставите ЗВО-2, то скоріше за все будете вчитися на бюджеті. Тому, будь ласка, подавайте усі п’ять заяв!

Важливою складовою алгоритму вступу є пріоритетність, яка вказує
на черговість розгляду ваших заяв на вступ

Тепер перейдемо до безпосереднього вибору майбутньої спеціальності. Саме до того, як зробити це, не виходячи з дому.

Для початку необхідно перейти на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти, де є вільний доступ до державних реєстрів, а також розміщені відкриті дані у сфері освіти.

У розділі ВСТУП ви бачите форму для пошуку. Умовно вона розділена на базовий пошук і розширений. Ми розберемо обидва варіанти.

Базовий пошук працює дуже просто – у поле для пошуку необхідно ввести ключові слова, наприклад "бакалавр економіка київ" або "магістр стоматологія пирогова" та натиснути ПОШУК. Ви побачите усі доступні конкурсні пропозиції, на які матимете можливість подати електронні заяви.

Розширений пошук дозволяє деталізувати ваш вибір. Ви можете відштовхуватись від конкурсних предметів (предметів ЗНО) для вступу на певну спеціальність.

Наприклад, ви плануєте складати ЗНО (або можливо вже склали) з наступних предметів: Українська мова і література, Математика, Іноземна мова, Хімія.

Якщо обрати ці предмети, у полі пошуку Спеціальність / спеціалізація буде показано перелік всіх спеціальностей, для вступу на які передбачено обраний перелік предметів ЗНО. Після вибору спеціальності ви отримаєте перелік закладів освіти, де її можна здобути.

Для отримання деталізованої інформації про заклад освіти, адже ви маєте чітко розуміти куди вступаєте, необхідно перейти на головну сторінку сайту і далі у РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

У полі для пошуку вкажіть назву закладу освіти та отримайте наявну інформацію про заклад:

 • Структура закладу освіти – структурні підрозділи (факультети, інститути тощо).
 • Актуальні ліцензії закладу освіти та сертифікати про акредитацію освітніх програм (спеціальностей). На цю інформацію радимо звернути особливу увагу!
 • Здобувачі вищої освіти – кількість здобувачів освіти за спеціальностями.
 • Приймальна комісія – адреса і способи зв’язку з приймальною комісією.
 • Правила прийому до закладу освіти, де детально описано порядок вступу до конкретного закладу освіти.

Крім цього: яка форма власності закладу освіти; хто керує конкретним закладом; де територіально знаходиться заклад; спосіб зв’язку з вишем.

Також на сайті вказано ідентифікаційний код закладу освіти, за яким можна отримати більш детальну інформацію з інших джерел відкритих даних. Наприклад, про судові позови до закладу освіти.

Як бачимо, процес обрання спеціальності є складним лише на перший погляд. При більш детальному розгляді стає зрозумілим, що це зовсім нескладно.

Чітко визначте власні пріоритети під час вступу і подавайте заяви лише у ті заклади та на ті спеціальності, де бажаєте навчатись!

Оксана Бєлік, керівник державного підприємства "Інфоресурс", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина billiondigital/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Яким буде вступ у 2021 році. У МОН затвердили умови прийому на навчання

В Україні розпочалася реєстрація на ЗНО: інструкції для вступників та батьків

Дати проведення вступної кампанії 2021: коли розпочнуться вступні іспити та завершиться прийом заяв

Учні, звільнені від ДПА, можуть вступати у виші. Пояснюємо, що це означає

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".

Реклама:

Головне сьогодні